MKN2006 / SİSTEM ANALİZİ VE TASAREIMI

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Halil SEYİDOĞLU "Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı", Güzem Yayınları , 2003
2Aydın TÜRKBAL "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri" , Akif Yatınevi , 2003