MKN2006 / SİSTEM ANALİZİ VE TASAREIMI

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Mesleki ilgi ve bilgisini artırmak.
2Bağımsız çalışabilme becerisini kazandırmak.
3İletişim becerisini geliştirmek , takım içinde uyumlu ve etkin çalışma ruhunu pekiştirmek.
4Kaynak araştırması tekniklerini ve kaynaklardan yararlanma yöntemlerinin bilgi ve becerisini kazandırmak.
5Konuyu analiz edebilme , sentezleme bilgi ve becerisini kazandırmak.
6Rapor hazırlamada bilgisayar , yazılım , internet , anket hazırlama bilgi ve becerisini kazandırmak.
7Hazırlanan raporu sözlü ve yazılı olarak amaca uygun sunabilme becerisini kazandırmak.