ROS0001 / ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Çağdaş Türk sanatı tarihinden örnekleri yorumlamak3
2Sanat tarihi bilgisinden yararlanarak bir sanat üretiminin niteliğini değerlendirmek3
3Bir sanat eseri gördüğünde bunu sanat tarihinden örneklerle ilişkilendirerek çözümlemek3
4Çağdaş Türk sanatı tarihinin ele alınan dönemlerine dair bilgileri hatırlamak3
5Çağdaş Türk sanatının güncel sorunlarını bilmek ve yorumlamak3