RTT1007 / GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1İletişim 
2Yazılı İletişim 
3Sözsüz İletişim 
4Biçimsel İletişim 
5Biçimsel Olmayan İletişim 
6Kitle İeltişimi İle İlgili Temel Kavramlar 
7Temel Kitle İletişimi Modelleri 
8Hedef Kitlenin Belirlenmesi- Mesajın Belirlenmesi 
9Kanalın Özellikleri 
10Olumlu Ve Olumsuz Geri Bildirim 
11İletişimi Engelleyen Unsurlar 
12İletişimi Engelleyen Unsurlar 
13İletişim Engellerini Aşma Yolları 
14İletişim Engellerini Aşma Yolları