RTT1007 / GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1İletişim Bilimine Giriş,Prof.Dr.Orhan Gökçe,Turhan Kitabevi,1998
2İletişim-Yığınsal İletim Araçları ve Toplum,Prof.Dr.Ersan İlal,Der Yayınları,1991
3İletişim ve Toplum,İrfan Erdoğan -Korkmaz Alemdar,Bilgi Yayınevi,1990