RTT1007 / GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1İletişim kurmak
2Örgütsel iletişim kurmak
3Kitle iletişimi ile ilgili araştırma yapmak
4Hedef kitle ile etkili iletişim kurmak
5İletişim engellerini ortadan kaldırmak