RTT2027 / Bilgisayarlı Kurgu Uygulamaları I

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1DURMAZ, Ahmet, Profesyonel Televizyon Yayın ve Yapım Teknolojileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1999, Eskişehir
2Adobe Premiere Kurs Kitabı, Adobenin Yetkili Eğitim Klavuzu, çev. Ed. Çömlekçi, Kemal, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2002, İstanbul 
DİĞER KAYNAKLAR 
1Broadcaster info, Aylık Televizyon Radyo Sinema Teknolojileri Dergisi, sayı: 1- 72, Stil Matbaacılık, 2004-2010, İstanbul
2Karabağ, Ceyhun, Edius Kullanma Klavuzu, 2008