RTT2027 / Bilgisayarlı Kurgu Uygulamaları I

Ölçme Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Laboratuvar
Projeler
Atölye
Sunum / Seminer Hazırlama
Arazi Çalışması
Genel Sınav
Toplam
  Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Oranı
  Genel Başarı Oranı
 
Ödevler 
1Kısa film, belgesel film, haber, kamu spotu,klip vb çekimlerinin kurgulanması
  
 
Projeler 
---
  
 
Diğer 
---