RTT2027 / Bilgisayarlı Kurgu Uygulamaları I

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Kurgu için gerekli donanım ve yazılımları bilir
2Kurgu yazılımlarını tanır, imkan ve kabiliyetlerini yorumlayabilir
3Görüntü dosyalarının neden değişik formatlara dönüştürüleceğini anlatır
4Kurgu sistematiğini açıklar
5Bilgisayar tabanlı kurgunun avantajlarını bilir
6Programın ve filmin çekimlerinde kullanılan formata uygun projenin açılmasını açıklar
7Programın türüne bağlı olarak sese, müziğe ve metne göre kurgu yapılmasını bilir
8Kurgu yapacağı bilgisayarın performansını bilir
9Kullandığı kurgu yazılımının diğer görüntü ve ses programlarıyla olan ilişkisini bilir ve yorumlar
10Bitmiş projenin çıktısının hangi medya ortamında olacağını bilir