SUT2011 / GIDA KİMYASI VE BESLENME

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Bilişli, A. Gıda Kimyası, Sidas Medya Yayıncılık, 2009.
2Baysal, A. Beslenme, Hacettepe Üniversitesi, Hatiboğlu Yayınevi, 1999.
3Galioğlu, O. Gıda Kimyası, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1990.


 
DERS NOTLARI 
1Tolgay, Z., Kaymaz, Ş. Gıda Kimyası, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1987.