SUT2011 / GIDA KİMYASI VE BESLENME

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Gıda kimyası hakkında bilgi sahibi olma
2Beslenme ve sağlık konusunda bilgi sahibi olma
3Proteinleri öğrenebilme
4Karbonhidratları öğrenebilme
5Lipidleri öğrenebilme
6Vitaminleri öğrenebilme
7Mineral maddeleri öğrenebilme