UIC1006 / YAZILI METİNLERİN SÖZLÜ ÇEVİRİSİ

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1World Class Readings 3 Student Book: A Reading Skills Text Book


 
DERS NOTLARI 
1Öğretim elemanı tarafından derlenen materyaller.