UIC1006 / YAZILI METİNLERİN SÖZLÜ ÇEVİRİSİ

Ölçme Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Laboratuvar
Projeler
Atölye
Sunum / Seminer Hazırlama
Arazi Çalışması
Genel Sınav
Toplam
  Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Oranı
  Genel Başarı Oranı
 
Ödevler 
1Öğrencilerin düzenli olarak bir sonraki derste çevrilecek olan metnin içeriğiyle ilgili paralel metinleri okuması ve terminoloji çalışması yapması beklenir.
2Yıl sonu başarı puanının hesaplanmasında %20 katkı sağlayacak olan ödev kapsamında öğrenciler "The Little Prince" adlı kitabın hem Türkçesini hem de İngilizcesini okuyacak ve sonrasında kendilerine bireysel ödev verilecektir.
  
 
Projeler 
---
  
 
Diğer 
---