UIC1006 / YAZILI METİNLERİN SÖZLÜ ÇEVİRİSİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Çevirisi yapılacak metinlerde kavramsal ve terminolojik inceleme yapmanın önemini öğrenirler.
2Açımlama, genişletme, daraltma, parçalara ayırma, dilbilgisel öğeleri bulma gibi bu ders için gerekli olan sözlü becerileri edinebilecektir.
3Kaynak metni etkin bir şekilde okuma ve yapısını çözümlemeye ilişkin temel becerileri edinirler.
4Kaynak metni etkin bir şekilde okuma ve yapısını çözümlemeye ilişkin temel becerileri sözlü çeviri ortamında uygulayabilirler
5İngilizce ve Türkçede çeşitli konularda yazılmış metinlerin sözlü çevirisinde daha önce öğrenilen terminolojiyi kullanabilirler.
6Çeviri sırasında karşılaşılabilecek sorunlara çözüm bulabilme konusunda farkındalık ve beceri kazanırlar.