YAB2002 / EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Evde temel yaşlı bakımı hizmetleri, Türkiye'de ve dünyada evde bakım hizmetleri; kamusallaşması, kuruluşlar ve çalışma prensipleri, Yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, 1- Fadıloğlu, Ç. ve arkadaşları, Evde Sağlık ve Bakım, Göktuğ basım yayın, Amasya, 2013
2Aile sağlığı açısından evde yaşlı bakımının yeri ve önemi, Hastane hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin organizasyonu ve koordinasyonu, Evde bakımda sağlık personelinin yeri ve önemi2- Altındiş, M., Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı, İstanbul tıp kitapevi, İstanbul, 2013
3Evde bakımda dökümantasyon ve bakım planı, vaka yönetimi, Yaşlıda evde bakım, yaşlının değerlendirilmesi, Hayati belirtilerin alınması ve kaydedilmesi 
4Solunum sistemi hastalıklarında evde bakım, Kalp hastalıklarında evde bakım 
5Psikiyatrik bozukluklarda evde bakımı, Demanslı hastanın evde bakımı, 
6Diabetli hastanın evde bakımı ve rehabilitasyonu 
7Hemiplejik hastanın rehabilitasyonu ve evde bakımı , Artritli hastanın evde bakımı 
8Kanser hastasının evde bakımı 
9Ara Sınav 
10Özel durumlarda evde bakım; kolostomi, Trakeotomi bakımı, Deri hijyeni ve bakımı, Ağız hijyeni ve bakımı, Üro-genital sistem hijyeni ve bakımı 
11İdrar ve fekal inkontinanslı bireyin bakımı, Yanık ve yatak yaraları bakımı  
12Evde tedavi amaçlı kullanılan cihazların bakım ve kullanımı, Sürekli ayaktan Periton diyalizinde rehabilitasyon ve evde bakım, Atıkların dekontaminasyonu 
13Göz ve görme problemlerinde bakım, Düşme ve kazaların önlenmesi, evde bakımda aile eğitimi 
14Evde bakımda iletişim ve kişiler arası ilişkiler, evde bakımda etik kurallar, Tele tıp uygulamaları