YAB2002 / EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
11- Fadıloğlu, Ç. ve arkadaşları, Evde Sağlık ve Bakım, Göktuğ basım yayın, Amasya, 2013
22- Altındiş, M., Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı, İstanbul tıp kitapevi, İstanbul, 2013
33- Gacar, M.N., Adı Eylül, Nobel tıp kitapevleri, İstanbul, 2009
44- Ay, F.A., Temel Hemşirelik Kavramlar İlkeler Uygulamalar, İstanbul tıp kitapevi, İstanbul, 2007
55- Birol, L. Hemşirelik Süreci, Etki matbaacılık ltd. şti. İzmir, 1997
66-Karadakovan, A., Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2014
77- Karadakovan, A.(Çeviri Editörü), Yaşlı Bakımı Hemşireliği, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık TİC LTD ŞTİ, 2015


 
DERS NOTLARI 
1Bilimsel yayınlar, ilgili bakanlıklara ait resmi internet kaynakları kullanılacaktır.


 
DİĞER KAYNAKLAR 
11- Karadeniz, G. İç Hastalıkları Hemşireliğinde Teoriden Uygulamaya Temel Yaklaşımlar, Göktuğ basım yayın, Amasya, 2008
22- Erdil, F. Elbaş, N.Ö. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Aydoğdu ofset, Ankara, 2001
33- Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Çalışma Grubu, Teknik Uygulama Becerileri Öğrenim Rehberi, Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Yayınları, Kayseri, 2003