YAB2002 / EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

Ölçme Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Laboratuvar
Projeler
Atölye
Sunum / Seminer Hazırlama
Arazi Çalışması
Genel Sınav
Toplam
  Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Oranı
  Genel Başarı Oranı
 
Ödevler 
1Her öğrenci Evde bakım hizmetleri dersi içeriğine ve amacına uygun, bir hastalığın vakasını oluşturur, vakaya bağlı bakım planı geliştirir ve öğretim görevlisi ile tartışır.
  
 
Projeler 
---
  
 
Diğer 
---