YAB2017 / İŞCİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1İşçi ve işveren tanımları ve kavramlarıHalk Sağlığı Hemşireliği, Toplum Sağlığı Hemşireliği,
2İş sağlığı ve güvenliği temel bilgileriHalk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı,
3Sağlık kurumlarında işe alma ve çalışanlarda sağlık taramaları 
4Hasta ve çalışan güvenliği 
5Sağlık kurumlarında enfeksiyon kontrol önlemleri 
6Meslek hastalıkları ve iş kazaları 
7Meslek hastalıkları ve iş kazaları 
8Ara sınav 
9Sağlık hizmeti veren kurumlarda iş ve işçi sağlığı 
10Sağlık hizmeti veren kurumlarda iş ve işçi sağlığı 
11İş yerinde psikolojik sorunlar, örnekler, alınacak önlemler 
12Sağlık kurumlarında iş sağlığı kanun ve yönetmelikleri 
13İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yapılması gereken görevler 
14Dünyada iş sağlığı ve güvenliği