YAB2017 / İŞCİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Tuncel, N.,Şanlı, T., Perk, M. Halk Sağlığı Hemşireliği, Anadolu üniversitesi yayınları/ 568, Eskişehir, 1993
2Öztek, Z., Kubilay, G. Toplum Sağlığı Hemşireliği kitapları, palme yayıncılık/ 299, Ankara, 2004
3Erefe, İ. ve arkadaşları, Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Koç vakfı yayınları, Birlik ofset, İstanbul, 1998
4Özmete, E. ve arkadaşları, Yaşlılar İçin Ergoterapi, Hedef CS basın yayın, Ankara, 2018