YAB2017 / İŞCİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Ölçme Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Laboratuvar
Projeler
Atölye
Sunum / Seminer Hazırlama
Arazi Çalışması
Genel Sınav
Toplam
  Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Oranı
  Genel Başarı Oranı
 
Ödevler 
1Dersi alan her öğrenci, sağlık kurumlarında iş ve işçi sağlığı konusuna bağlantılı ödevler hazırlar.
  
 
Projeler 
---
  
 
Diğer 
---