Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi;

a.         Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve yetkilere göre erişilebilirliği korumayı

b.        Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi ve yönetmeyi

c.         Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı

d.        Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Roller ve Sorumlulukları tanımlayarak kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

e.         Bilgi güvenliği yönetim sistemi iş süreçlerinin, hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütmeyi

f.          Yasal düzenlemeler, mevzuat ve sözleşmelere uygun yükümlülüklerini karşılamaktan, kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı

g.        Bilgi güvenliği tehditlerinin, İş/hizmet sürekliliğine etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

h.        Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyumun sağlanması amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler ile iletişimi artırmayı

i.          Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı,

Taahhüt eder.


Son Güncelleme Tarihi:25.10.2023