Dosya Paylaşım Sistemi Bulut

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dosya Paylaşım Sistemi (NOHUBulut) Kullanım Esasları;

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dosya Paylaşım Sistemi (NOHUBulut) ,Üniversitemiz akademik personelinin sahip oldukları çalışma verileri, ders notları gibi dosyaları depolaması, internet bağlı herhangi bir ortamdan bu dosyalara ulaşabilmesi, öğrenci, personel ve diğer üçüncü şahıslarla paylaşabilmesine olanak sağlamaktadır

1. Sisteme https://bulut.ohu.edu.tr adresinden erişilebilmektedir.  Kullanıcı kotası 10 GB’dir.   Sisteme yerleşke içinden ve dışarıdan erişilebilmektedir.  


2. Akademik personelin, Bulut hesabının aktif edilebilmesi için  OGRIS otomasyon sistemi/ Başvuru menüsü/ Bulut Başvuru sayfasından başvuru yapması gerekmektedir .

 3. Başvuru aşamasında ‘Kullanım Koşulların’ kabul edilmesi durumunda Bulut hesabı aktif  edilmektedir .  

4. Kullanıcılar @ohu.edu.tr uzantılı e-posta kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme erişebilirler.  (@ohu.edu.tr  olmadan)

5. Kullanıcılar, bu hizmeti Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım yönergesine göre kullanmakla yükümlüdür.

6. Yönergede belirtildiği gibi paylaşılan dosyaların içeriğinden ve kişilerin ve kurumların fikri mülkiyet haklarının ihlalinden şahsen sorumludur . 

7. Dosya paylaşım sistemi (NOHUBulut), depolama/arşiv amaçlı bir sistem değildir. Sunucu kaynaklarının yeterli olmaması durumunda;  kullanılmayan ya da eski dosyalar, zamanaşımı süresi belirlenerek silinebilir. Kullanıcılar dosyalarını orjinallerini kendisine ait ortamlarında saklamalıdır

8.  Kullanıcıların üniversiteden ayrılması durumunda sisteme erişimleri kapatılacak ve dosyalar silinecektir

Kullanıma ilişkin Detaylı Bilgi (KILAVUZ) için TIKLAYINIZ.Son Güncelleme Tarihi:07.01.2021