Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU - GELENEKSEL EL SANATLARI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders GES1001 MATEMATİK 2 0 4
Küme, Sayılar, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlarla uygulamalar, Oran ve orantı, Olasılık, Olası durumlar, Olasılıkla ilgili uygulamalar
Zorunlu Ders GES1003 EL SANATLARINA GİRİŞ 2 0 2
El sanatları terim ve kavramlar; tarihi gelişimi, Sınıflandırılması, Kullanım alanları, Kullanılan teknikler, Tezhip ve minyatüre ilişkin uygulamalar.
Zorunlu Ders GES1005 TEMEL SANAT EĞİTİMİ 2 1 3
Sanat ve tasarım, nokta, çizgi, biçim, açık, doku kavramları, Tasarım ilkeleri, Öğeleri ve kaynakları, Yöntemleri.
Zorunlu Ders GES1007 DESEN 2 2 6
Çizgi alıştırmaları, Köşeli, Yuvarlak, Kompozisyon, eskiz, Kompozisyonu, Göz, Kulak, Burun, Dudak, İnsan başı etüdü yapmak.
Zorunlu Ders GES1009 TEMEL DOKUMAYA HAZIRLIK 2 2 5
Dokumanın tanımı, Tarihsel gelişimi, Sınıflandırılması, Tezgah çeşitleri, Tezgahlarda kullanılan araç ve gereçler, Kirkitli düz dokumalar, motifler, Desen hazırlanması,
Zorunlu Ders GES1011 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 3
İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları , Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu , Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders GES1002 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ I 2 2 4
Geleneksel motif ve desenlerle yeni tasarımlar hazırlamak, Dokuma tezgahlarına çözgü hazırlamak, Hazırlanan tasarımlarla kilim ve cicim uygulaması yapmak.
Zorunlu Ders GES1004 TEMEL TASARIM 3 2 7
Yaratıcı temel çizimler yapma, Yeterlikleri kazandırmak için Nokta-Çizgi ,Açık-koyu, Işık-gölge, tekniklerinin kullanılması, Tasarım ilkeleri Renk, Renklendirme, Doku, Strüktür çalışmaları.
Zorunlu Ders GES1006 DEKORATİF YÜZEY BOYAMA 1 1 3
Kumaş boyamanın tarihçesi, Tanımı ve çeşitleri, araç ve gereçler, Kullanım alanları, Uygulanan motif ve kompozisyon özellikleri, Terimler, Kavramlar ve boyama teknikleri, Kumaş ve ahşap boyama uygulamaları.
Zorunlu Ders GES1008 LİF VE BOYA TEKNOLOJİSİ 2 1 4
Lifin tanımı ve sınıflandırılması, Doğal, Rejenere ve sentetik liflerin genel özellikleri Doğal ve kimyasal boyarmaddeler, Liflerin özelliklerine göre boyarmadde seçimi, Boyama öncesi terbiye işlemleri, Bitim işlemleri.
Zorunlu Ders GES1010 GELENEKSEL NAKIŞLAR 2 2 5
Türk işi işleme, Türk işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini işleme, Ürünü kullanıma hazırlama, Tel kırma işleme, Ürün kullanıma hazırlama, Hesap işi işleme, Yardımcı iğne teknikleri kullanma, Ürünü kullanıma hazırlama.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GES2001 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ II 2 1 4
farklı kullanım alanlarına yönelik yeni tasarımlar oluşturmak ve uygulamak, Geleneksel motif ve desenlere bağlı kalınarak yeni tasarımlar hazırlamak,
Zorunlu Ders GES2003 DOĞAL BOYACILIK 2 1 4
Doğal boyarmaddeler ve özellikleri, Elde edilme yöntemleri, Mordan maddeleri ve özellikleri, Elde edilme yöntemleri, Boyama reçetesi hazırlama, Boyanacak hammadde seçimi, Hammaddelere göre boyarmadde seçimi ve uygulamaları.
Zorunlu Ders GES2005 EBRU I 1 2 3
Kitreyi ıslatmak, Toprak boya ezmek, Kitre su ayarını yapmak, Boyanın su-öd ayarını yapmak, Battal ebru yapmak, Gel git, Şal, Taraklı, Bülbül yuvası, Somaki, Hafif, Çiçekli ebru yapmak, Ebru kağıdını kurutmak, Ebru kağıdını mührelemek
Staj Dersi GES2007 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Seçmeli Ders GES2009 DEKORATİF SÜS EŞYASI YAPIMI 2 1 3
Süslemenin ve süs eşyasının tanımı, Kullanılan materyallerin, Kullanım yerlerinin, Yapım teknikleri, Kullanılan araç-gereçler ve özellikleri, Süs eşyalarda kullanılan desen ve motiflerin incelenmesi, Süs eşya tasarımı yapma,
Seçmeli Ders GES2011 TEMEL NAKIŞ TEKNİKLERİ I 1 2 3
Nakış yapımında kullanılan malzemeleri seçme, Kumaşı işlemeye hazırlama, Deseni kumaşa Aktarma, Kumaşı germe, İşlemeye hazırlık yapma, Basit nakış iğnelerini işleme, Ürünü kullanıma hazırlama,
Seçmeli Ders GES2013 HAT 3 0 3
Gelişim ve değişim aşamaları, Biçim ve kompozisyonları, Hat sanatında kullanılan araç ve gereçler, Yazı çeşitleri ve üsluplar, yazıların genel özellikleri, Yazı teknikleri, Kağıt seçimi, Ahar hazırlama, Kalem seçimi, Sülüs yazı yazmak, Kufi yazı yazmak, Hüsnü hat yazmak.
Seçmeli Ders GES2015 ÇARPANA DOKUMA 1 2 3
Dokumanın tarihçesi, Çarpana deseni oluşturma, Çarpana kartlarını oluşturma, İpleri desene göre kesip kartlara geçirme, Çarpana dokuma yapmak, Çarpana dokumayı bitirmek ve ürün tasarımı yapmak, Ürünü süslemek.
Seçmeli Ders GES2017 MİNYATÜR 3 0 3
Minyatürün tanımı ve tarihçesi, kullanılan araç gereçler, Tekniklerin tanıtımı ve uygulanması, Türk minyatür sanatında kompozisyon, Oran-orantı, Uzak-yakın, Işık-gölge ilişkisi kurma, Çeşitli doğa ve canlı figürleri çizmek, Yöntem ve uygulama çalışmaları yapılması.
Seçmeli Ders GES2019 KUMAŞ TASARIMI 3 0 3
Tasarımda nokta ve çizgi kullanımı, Renk çemberi uygulaması, Renk armonileri, Tasarımda renk uygulamaları, Raportlama teknikleri, Tam, Soter, Diagonal, Çevirme, Kapaklama raport, Renkli ipliklerin örgüye tesiri, Çizgili, ekose, Motifli kumaş tasarımı.
Seçmeli Ders GES2021 TAKI YAPIM TEKNİKLERİ 1 2 3
Takı üretimi, zincir üretimi, Şarnel yapımı, Yüzük, Kolye, Küpe, Bilezik, Broş üretimi için model ölçülendirme, Ölçüleri aktarma, tasarıma uygun şekillendirme, Parçaları modele uygun kaynak yapma, Üretimi tamamlanan ürünü parlatma yöntemleri.
Seçmeli Ders GES2023 EL SANATLARINDA TASARIM 3 0 3
Tasarımın tanımı, Tasarım ilkeleri ve kavramlar, El sanatlarında işleme, Dokuma, Örgü, Deri, Ahşap, Vitray vb. gibi alanlarda motif ve kompozisyon çizimleri, Ürün tasarımında malzeme, Desen ve teknik uyumu.
Seçmeli Ders GES2025 MESLEK ETİĞİ 2 0 3
Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin incelenmesi, Meslek etiğini incelemek, Sosyal sorumluluk kavramı, Mesleki etik ilkeleri.
Seçmeli Ders GES2027 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 0 3
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterlikleri.
Seçmeli Ders GES2029 ÖRÜCÜLÜK 1 2 3
Kullanılan araç-gereçler, Şerit ve hasır örme, Sepet ve güneş danteli örme, Şiş örücülüğü, semboller, Şiş örücülüğü ile ürün hazırlama, Tığ örücülüğünde kullanılan teknikler, Makramede kullanılan temel düğüm teknikleri, Makrame örücülüğü ile ürün hazırlama.
Seçmeli Ders GES2031 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3 0 3
Araştırma yapılırken izlenecek yöntemlerin belirlenmesi, Araştırma yapılacak konunun seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, Bilimsel bir çalışma da bulunması gereken özellikler, Yazılı kaynaklardan yararlanma yöntemlerin incelenmesi.
Seçmeli Ders GES2033 KARİYER PLANLAMA 1 1 3
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GES2002 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ III 1 2 2
Geleneksel halı motiflerinin kültürel sürekliliğini sağlamanın önemi, Halı dokuma teknikleri, Geleneksel motiflerle halı tasarımı hazırlama, Tasarıma uygun çözgü hazırlama, Dokuma uygulaması yapma, Ürünü kullanıma hazır hale getirme.
Zorunlu Ders GES2004 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ I 2 1 4
Klasik motiflerden oluşturulacak kompozisyon kurgusu hazırlamak, Hatai grubu motifler çizmek, Penç grubu motifler çizmek, Yaprak motifi çizmek, Çeşitli yaprak türleri motifler çizmek, Zencerek motiflerini çizmek.
Zorunlu Ders GES2006 EBRU II 2 2 5
Battal, gel-git, şal, taraklı, Bülbül yuvası, Somaki, Hafif, Çiçekli ebru yapmak, Ebru kağıdını kurutmak ve mühürlemek, Klasik ebru, Tezhip, Hat, Minyatür ve ilgili alanlarda uygulamalar yapmak.
Staj Dersi GES2008 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Seçmeli Ders GES2010 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ II 2 1 3
Klasik motiflerden, Rumi motifi, Fantastik figürler, Simurg, Ejderha, Anka figürleri, Bulut motifi çizmek, Helezonlara bitkisel, Natüralist motifleri yerleştirmek, Helezonlara stilize hayvansal motifleri yerleştirmek, Kompozisyonu temize geçirmek, Renkli eskiz yapmak.
Seçmeli Ders GES2012 TEMEL NAKIŞ TEKNİKLERİ II 1 2 3
Ürüne ve tekniğe göre desen çizmek, iğne tekniklerini kullanarak işleme yapmak, Türk işi, Dival işi, Çin iğnesi tekniğinde kullanılan araç ve gereçler, Yardımcı iğne teknikleri, Desen ve kompozisyon özellikleri, Kumaş hazırlama, Desen geçirme,
Seçmeli Ders GES2014 TEZHİP 3 0 3
Motifleri analiz etmek, Çalışmanın ebatlarını belirleme, Desen , Renk eskizi hazırlamak, Altın ezmek, Renkleri karmak, Klasik tezhip renk tonlarını karmak, Trilin kullanmak, Cetvel çekmek, Ahar, Nişasta aharı, Kağıt, Ahar, Mühre yapmak
Seçmeli Ders GES2016 KEÇE YAPIM TEKNİKLERİ 2 1 3
Keçede kullanılan lifler ve özellikleri, Keçe yünü kırkma, yün boyama, Kimyasal ve doğal boyama yapma, gelenekselliğe uygun keçe yapması, Hasıra sarmanın önemi, Rulo sarma, Tepme yapmak ve önemi, Perdahlama
Seçmeli Ders GES2018 DEKORATİF DERİ TEKNİKLERİ 3 0 3
Derinin tanımı ve yapısı, Deride işlemede kullanılan araç-gereçler, Deride kesme ve tıraşlama teknikleri, ek yapma ve sertleştirme, kenar çevirme, birleştirme, büzgü, süsleme, astarlama teknikleri, takı, kemer, çanta, maske, pano, yastık yapımı.
Seçmeli Ders GES2020 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 1 3
Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri.
Seçmeli Ders GES2022 HALIDA KALİTE TESTLERİ 3 0 3
Halıda kalite kriterleri, Halı ve kilimlere uygulanan standartlar, Halılara uygulanan kalite testleri, Kalınlık, Gramaj, Hav kütlesi, Yüzey hav ağırlığı, İlmek sıklığı, Hav yüksekliği, İlme dayanımı, Eskimeyi tespit etme, Dinamik ve Statik yük altında kalınlık azalması tespiti.
Seçmeli Ders GES2024 İPLİK VE KUMAŞ ANALİZİ 2 1 3
Kumaşın tersi ve yüzü, Atkı ve çözgü yönü, İplik özellikleri, Atkı-çözgü sıklığının ve renk raporunun belirlenmesi, İplik numaralama sistemleri ve hesaplamaları, Havlu ve kadife dokuma kumaşlarda örgü analizi yöntemleri
Seçmeli Ders GES2026 İŞLETME YÖNETİMİ 2 1 3
İşletmenin amaçları, türleri, sistemi, İşletme kurma fikri ve sonuçları, Kuruluş araştırmaları, Özel işletmelerin hukuki yapıları, Kamu işletmelerinin hukuki yapıları, İşletmelerin birleşmeleri, Yabancı sermayeli ve çok uluslu işletmeler, Yönetim ve işlevleri.
Seçmeli Ders GES2028 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 1 3
Temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterlikleri, Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma, Yöresel el sanatları konularında teknik terimlerin İngilizce olarak tanımlanması.
Seçmeli Ders GES2030 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 0 3
Kalite Kavramı, Kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterlilikler, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları,
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4