Eğitim Amaçları

Programın Eğitim Amaçları


1- Temel mesleki bilgilerin yanı sıra, iş dünyasının gerek duyduğu yabancı dil bilgisi, mesleki tasarım programlarını kullanma gibi donanımları kazanmı
2- Problem süreçlerinin çözüm aşamalarını tasarlayabilmek, çözüm önerileri geliştirebilme bilgi ve duyarlılığa sahip olmaları,
3- Eğitim öğretim süreçlerinde problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış olmaları,
4- Girişimci, iletişim yönleri güçlü, sanatsal gelişimleri inceleyen, takım ruhuna sahip halı-kilim teknikerleri olmaları,
5- Çevre sorunlarına duyarlı, atık malzemelerle yeni formlar oluşturma yolu ile rekreatif faaliyetler uygulamaları.

Son Güncelleme Tarihi:19.10.2023