Hedefleri

Programın Hedefleri


1.  Geleneksel el sanatları ve çağdaş el sanatları uygulama yeterliliklerinin kazandırılması.
2.  Geleneksel el sanatları koruma, uygulama yöntem ve tekniklerini gelecek kuşaklara taşıma bilincini oluşturmak.
3.  Toplumsal özellikler ve ihtiyaçlara yanıt verecek yeni yöntem ve tekniklerle, çağdaş yorumlama örneklerinin oluşturulması.
4.  El sanatları üretimi ve tasarlama sürecinde gelişen makine ve bilgisayar teknolojisi imkanlarından yararlanma bilincini yerleştirmek.
5.  El sanatları ile ilgili teorik bilgi birikiminin ve uygulamalarının yaşam boyu eğitim sürecinde kullanılabilirliğini sağlamak.
6.  Mesleki ve entellektüel bilgi ve edinimlerle donatılmış, iş dünyasının aradığı ölçütlerde bireyler yetiştirmek.
7.  El Sanatları ürünlerinin makine sanayi üretimine entegre edilip, meta üretim teknolojilerinin öğretilmesi.


Son Güncelleme Tarihi:19.10.2023