GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

Niğde Merkez, Bor ve Ulukışla ilçelerindeki Endüstri Meslek Liselerinde programımızın tabanı olan Elektrik Bölümlerinin olması.
Her sene ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmede, programımızın öğrenci kapasitesinin tam olarak dolması.
Programdan mezun olan öğrencilerimizin gerek bölgemiz, gerekse bölgemiz dışındaki fabrika veya çeşitli kuruluşlarda iş bulma imkanının geniş olması.
Öğrencilerimizin programa yerleştirilirken, genellikle Endüstri Meslek Lisesinden gerekli alt yapıyı tamamlayıp gelmelerinden dolayı, programdaki uygulamalı derslerde fazla sıkıntı yaşamamaları.
Yeterli sayıda öğretim elemanı kadrosunun bulunması.
Öğretim elemanlarının alanlarında gerekli teorik ve pratik bilgiye sahip olmaları.
Laboratuvarımızdaki makine ve teçhizatın, öğrencilere gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırabilecek seviyede olması.


Zayıf Yanlar 


Okul binasının merkezden uzakta olması sebebi ile, ulaşım sorununun henüz yeterli seviyede çözüme kavuşturulamamış olması.
Meslek Lisesinden gelen öğrencilerin sayısal tabanlarının yeterli seviyede olmaması.
Endüstriye bağlı işletme sayısının bölgemizde istenen sayıya ulaşmamış olması.
Öğrencinin uygulama yaparken kullanabileceği teçhizat sayısının yeterli olmaması.
Uygulama sırasında zaman zaman temrinlik malzeme sıkıntısının yaşanması.Fırsatlar 

Elektrik alanının sürekli güncel ve ayakta kalan bir dal olması.
Öğrencilerin okulu bitirdikten sonra, DGS ile 4 yıllık fakültelere dikey geçiş yapabilme imkanlarının olması.
Sosyal açıdan diğer programlarla iletişimin iyi olması.
Program içerisinde huzurlu bir eğitim ortamının bulunması.
Öğrencilerin meslekleri ile ilgili okulda yapmış oldukları uygulamaların, piyasa şartlarında karşılarına çıkacak olması.


Tehditler 


Yüksekokulumuzun yerleşim merkezine uzak olması ve merkezden okulumuza ulaşım sorununun henüz tam anlamı ile çözülememiş olması.
Programa Meslek Lisesinden gelen öğrencilerin alt yapılarının her sene daha da düşmesi ve bunun öğrencinin başarı profiline yansıması.
Öğretim elemanlarının Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarının eksikliği.

Son Güncelleme Tarihi:20.10.2023