Hedefleri
 1. Programla ilgili sürekli gelişen teknoloji, yenilik ve gelişmeleri takip etmek.
 2. Bilgisayar desteği ile, Elektrik alanı için geliştirilmiş, uygun programları kullanmayı öğretmek.
 3. Çeşitli konulardaki Elektrik devrelerini tasarlama, kurma, çalıştırma yeteneğini geliştirmek.
 4. Ekip çalışmasının önemini kavratmak, öğrencilerdeki sorumluluk duygusunu geliştirmek.
 5. Üst birimlerden alınan iş akışını ve tanımını anlayarak ve yorumlayarak; alt birimlere aktarılmasını sağlamak.
 6. Organizasyon ve iş akışını kavratmak, iş disiplinini öğretmek.
 7. Elektrikle çalışan makina ve teçhizatı kullanma, bakım ve onarımını yapabilme yeteneğini geliştirmek.
 8. Elektriksel ve Elektroniksel ölçmeler yaparak, devreleri takip ve analiz yapmayı öğretmek.
 9. Elektrik projelerini okuma, çizme ve uygulamayı öğretmek.
 10. Elektrik makinalarının sarımlarını öğretmek.
 11. Otomatik kumanda ile elektrik motorlarının çalıştırılmasını öğretmek.
Son Güncelleme Tarihi:20.10.2023