Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


Mustafa Boğa, Arzu Seçer, H.Haluk Şengezer,Hayvancılık İşletmelerinde İş Güvenliği ve Sağlığı, 3. Ulusal Tarım Kongresi, 05 - 08 Ekim 2016,                                                                                         


Kabalci Y., Mutlu U. 2019. Performance Analyses of LDPC codes for 5G New Radio. International Turkic World Congress on Science and Engineering, 17-18 June 2019, pp. 930-940, Nigde, Turkey. 


MUTLU URAL, KABALCI YASİN.,(2021)."Investigation of Polar Codes in Fifth Generation New Radio Control Channels", 2021 3rd Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM), Antalya, TÜRKİYE, 05.10.2021-08.10.2021. 

MUTLU URAL, KABALCI YASİN.,(2021)."Performance Analyses of Hybrid-ARQ in Fifth Generation New Radio", 2021 3rd Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM), Antalya, TÜRKİYE, 05.10.2021-08.10.2021.

MUTLU URAL, KABALCI YASİN.,(2021)."Investigation of Polar Codes in Fifth Generation New Radio Control Channels", 2021 3rd Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM), Antalya, TÜRKİYE, 05.10.2021-08.10.2021. 

MUTLU URAL, KABALCI YASİN.,(2022)."Deep Learning Aided Channel Estimation Approach for 5G Communication Systems", 2022 4th Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM), Nevşehir, TÜRKİYE, 14.06.2022-17.06.2022.        

MUTLU URAL, KABALCI YASİN.,(2022)."Channel Estimation In Intelligent Reflecting Surfaces for 5G and Beyond", 2022 4th Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM), Nevşehir, TÜRKİYE, 14.06.2022-17.06.2022.

MUTLU URAL, KABALCI YASİN.,(2022)."Array gain analyses of MIMO systems in 5G communication systems", Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.888-888.

KABALCI YASİN, MUTLU URAL., (2023)."Emerging Communication Technologies for V2X: Standards and Protocols", içinde Bhargav Appasani, Nicu Bizon(Ed.), Smart Grid 3.0: Computational and Communication Technologies (Chapter 12: Emerging Communication Technologies for V2X: Standards and Protocols), Springer, ss.301-329.      

MUTLU URAL, KABALCI YASİN.,(2023)."Deep Learning Aided Channel Estimation in Intelligent Reflecting Surfaces", 2023 5th Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM), Nevşehir, TÜRKİYE, 14.06.2023-16.06.2023.

MUTLU URAL, KABALCI YASİN.,(2023)."Channel Estimation for IRS aided Millimetre Wave Communication Systems Using Compressive Sensing", 5th International Turkic World Congress on Science and Engineering - V. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Mühendislik Kongresi, Bishkek, KIRGIZİSTAN, 15.09.2023-17.09.2023.  

 


Son Güncelleme Tarihi:20.10.2023