Genel Bilgi

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 11/11/2019 tarih ve 30945 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/11/2019 1773 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmuştur. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25/12/2019 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemiz Klinik Bölümler bünyesinde;

-Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı,

-Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı,

-Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı,

-Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı,

-Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı,

-Periodontoloji  Anabilim Dalı,

-Ortodonti  Anabilim Dalı,

-Endodonti Anabilim Dalı 

olmak üzere toplam on bir Öğretim Üyesi ile sekiz Anabilim Dalında, Sağlık Bakanlığının 26/05/2022 tarih ve 51/0301 Ruhsat numaralı Faaliyet İzin Belgesi ile tedavi hizmeti verecektir.Son Güncelleme Tarihi:17.04.2024