İdari Personel
Adı SoyadıUnvanıDahili 
Muhammet BAYRAKTARFakülte Sekreter V.  388 225 25 74 
Hilal ÇAMCI  Özel Kalem    388 225 47 19 
İlyas YILMAZ  Bilgisayar İşletmeni388 225 25 75
Esma Sultan BAYRAM   Tekniker 

Son Güncelleme Tarihi:27.07.2021