Birim_tanım

Birim Açma Kapatma ve Değişiklik Süreci

Üniversitemiz EBYS birim ağacında yer alan birimlerin sisteme dâhil edilme sürecinde;

Üniversitemizde Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Bölüm, Anabilim Dalı vb. birimlerin açılması, isim değişikliği, kapatılması durumunda KAYSIS’te gerekli tanımların yapılabilmesi için ilgili birim tarafından Rektörlük Makamına (İdari Mali İşler Daire Başkanlığı) birim kimlik kodu alınması talep yazısı yazılır. Yazı ekinde  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı YÖK Yürütme Kurulu tarafından  alınan kararında gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Kararı gerektirmeyen ve Üniversite Senato veya Yönetim Kurulu Kararı açılan alt birimlerin Rektörlük Makamına arz edilmesi ve onaylanması sonucunda İlgili birim tarafından Rektörlük Makamı (İdari Mali İşler Daire Başkanlığı) birim kimlik kodu alınması talep yazısı yazılır.

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı KAYSİS sorumluları tarafından gerekli başvurular yapıldıktan sonra alınan Birim Kimlik  kodu talep eden birime ve  EBYS Birim Ağacında tanımlamak üzere EBYS Destek birimine bildirilir.

Son Güncelleme Tarihi:02.05.2019