KEP

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir.

KEP sistemi; E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,  Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı,  Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği, E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,  İçeriğin değişmediğini garanti edecek, Hukuken geçerli delil seti oluşturacaktır.

KEP iletisi gönderildiğinde, KEP’in gönderilip/ gönderilmediği,   KEP’in alıcıya ulaşıp/ulaşmadığı,  KEP’in alıcı tarafından okunup/ okunmadığı bilgileri KEP sistemine iletilir.İletilen bu bilgiler KEP delili olarak adlandırılır. Bu durumlarla ilgili mesajlar, KEP sistemi ve EBYS aracılığıyla evrakı oluşturan kişiye gönderilecektir.

Başarılı şekilde gönderilen ve alıcıya ulaşan KEP iletisinin 24 saat içerisinde alıcı tarafından okunmaması durumunda, alıcının KEP iletimizi yasal olarak okuduğu kabul edilir. Bu durum da bize yine KEP DELİLİ ile iletilir.

 Mevzuat gereği KEP iletilerinin boyutu (yani oluşturduğumuz KEP evrakı) 25 MB geçemez. 25 MB geçen evraklar KEP ile gönderilemediğinden ret edilecektir. Bu şekildeki evrakların normal posta veya kargo yoluyla gönderilmek zorundadır. Bu POSTA ya da KARGO işlemi de evrakı oluşturan birimin sorumluluğundadır.

 KEP ile gönderimi yapılan evrak gönderim yapan birim tarafından ayrıca fiziki olarak gönderilmemelidir. Eğer fiziki olarak gönderim yapılacaksa da KEP ile gönderim yapılmaz.

KEP evrak işlemleri detaylı bilgi için tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi:02.05.2019