E-imza sahibinin yükümlülükleri
 Nitelikli Elektronik Sertifika (E-imza)  sahibi;
• Nitelikli elektronik sertifika almak için gerekli tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak sağlamakla,
• ESHS’ye vermiş olduğu bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı’nı derhal bilgilendirmekle,
• İmza oluşturma verisini kendisi üretmesi durumunda “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ” ile belirlenen algoritmaları ve parametreleri kullanmakla,
• İmza oluşturma ve doğrulama verilerini sadece elektronik imza oluşturma ve doğrulama amaçlı olarak ve nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanıma ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar dâhilinde kullanmakla,
• İmza oluşturma verisini başkalarına kullandırmamakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla,
• İmza oluşturma verisinin gizliliğinden veya güvenliğinden şüphe etmesi durumunda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı’nı derhal bilgilendirmekle,
• Güvenli elektronik imza oluşturma aracını kullanmakla,
• İmza oluşturma ve doğrulama verilerinin Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı’na ait olmayan yerlerde ve araçlarla üretilmesi durumunda gerekli güvenliği sağlamakla,
• İmza oluşturma aracının veya erişim verisinin kaybolması, çalınması, güvenilirliğinden şüphe edilmesi durumunda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı’nı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. 
Son Güncelleme Tarihi:16.05.2019