Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Dersler

GÜZ YARIYILI

 

BAHAR YARIYILI

DERS KODU

DERS ADI

T

P

AKTS

DERS KODU

DERS ADI

T

P

AKTS

EBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

8

BOT6002

Seminer

0

2

6

BOT6003

Özel Konular I

5

0

2

BOT6004

Özel Konular II

5

0

2

BOT6005

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

0

2

BOT6006

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

 0

 0

 2

BOT6007

Seminer

 0 

 2

 6

BOT6008

Tez Çalışması

 0

 1 

30 

BOT6009

Tez Çalışması

0

1

30

BOT6102

Öğretimsel Mesaj Tasarımı

 3

 0

8

BOT6101

Kuramdan Uygulamaya Öğretim Tasarımı

3

0

8

BOT6104

Güncel Teknoloji Sorunları

3

0

8

BOT6103

Proje Tasarımı ve Yönetimi

3

0

8

BOT6106

Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi

3

0

8

BOT6105

Öğretim Teknolojilerinde Güncel Eğilimler

3

0

8

BOT6108

Etkileşimli Çoklu Ortam Tasarımı

3

0

8

BOT6107

Eğitim Teknolojilerinin Kuramsal Temelleri

3

0

8

BOT6110

Eğitimde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

3

0

8

BOT6109

Bilgi-İşlemsel Düşünme

3

0

8

BOT6112

Teknoloji Entegrasyon Modelleri

3

0

8

BOT6111

Eğitici Dijital Oyunlar

3

0

8

BOT6118

Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi

3

0

8

BOT6113

Öğretim Teknolojilerinde Araştırma ve Raporlaştırma

3

0

8

BOT6120

Teknoloji Destekli Fen Öğretimi

3

0

8

BOT6115

Çevrimiçi Öğrenme

3

0

8

BOT6122

Eğitsel Amaçlı Web Sayfası Tasarımı

3

0

8

BOT6117

STEM ve Öğretim Teknolojileri

3

0

8

BOT6124

Uzaktan Eğitimde Güncel Yaklaşımlar

3

0

8

BOT6123

Eğitimde Mobil Uygulamalar

3

0

8 

 

 

 

 

 


*Yüksek Lisans Programında Seminer Dersine ilk kayıt ikinci yarıyılda (bahar) yapılmaktadır. Bahar Yarıyılında Seminer dersinden başarısız olan öğrenciler takip eden üçüncü yarıyılda (Güz) Seminer Dersini almaktadır. 


Son Güncelleme Tarihi:04.02.2022