Sayılarla Enstitümüz

ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

PROGRAMI

ÖĞRENCİ SAYISI

 

 

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Tezli Yüksek Lisans

45

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Tezli Yüksek Lisans

29

Eğitim Yönetimi

Tezli Yüksek Lisans

38

Eğitim Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

81

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

71

Fen Bilgisi Eğitimi

Doktora

2

Matematik Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

56

 

 

 Güzel Sanatlar Eğitimi

 

Müzik Eğimi

Tezli Yüksek Lisans

48

Müzik Eğimi

Tezsiz Yüksek Lisans

0

Resim-İş Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

5

 

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

67

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Tezsiz Yüksek Lisans

0

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doktora

11

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans

30

 

 

Temel Eğitim

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

72

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Tezsiz Yüksek Lisans

29

 

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Doktora

3

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

37

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

624 

Son Güncelleme Tarihi:20.03.2023