Fen Bilgisi Eğitimi Dersler

GÜZ YARIYILI

 

BAHAR YARIYILI

DERS KODU

DERS ADI

T

P

AKTS

DERS KODU

DERS ADI

T

P

AKTS

EBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

8

FBO6002

Seminer

0

2

6

FBO6003

Özel Konular  I

5

0

2

FBO6004

Özel Konular II

5

0

2

 FBO6005Tez Çalışması (Tez Önerisi)  0 2 FBO6006 Tez Çalışması (Tez Önerisi) 0 2
 FBO6007 Seminer* 0 2 6 FBO6008 Tez Çalışması 0130

FBO6009

Tez Çalışması

0

1

30

FBO6102

Nitel Analiz

3

08
FBO6101Kavram Değişimi

3

0

8

 FBO6104

 Fen Eğitiminde Araştırmalar

3

 0

 8

FBO6103Fen Bilimlerinin Doğası

3

0

8

FBO6106Çevre Sorunları ve Eğitimi

3

0

8

FBO6105Nicel Analiz

3

0

8

FBO6108Geçiş Metal Kompleksleri

3

0

8

FBO6107İleri Kimya-I

3

0

8

FBO6112İleri Kimya-II

3

0

8

FBO6109Kimyasal Çevre Kirliliği

3

0

8

FBO61164MAT Öğretim Modeli

3

0

8

FBO6111İleri İnorganik Kimya

3

0

8

FBO6118

Fen ve Teknoloji Programı

3

0

8

FBO6119 Fen-Teknoloji-Toplum Etkileşimi

3

0

8

FBO6120Etkinlik Temelli Fen Öğretimi

3

0

8

FBO6121

Yapılandırmacı Öğretim Modeli

3

0

8

FBO6122

Fizikte Kavram Yanılgıları

3

0

8

FBO6123

Proje Tabanlı Fen Eğitimi

3

0

8

FBO6124Bilimsel Süreç Becerileri

3

0

8

FBO6125

Alternatif Ölçme-Değerlendirme Teknikleri

3

0

8

FBO6126Fen Bilimleri ve Epistemoloji

3

0

8

FBO6127Doğa Olaylarında Fizik

3

0

8

FBO6128Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi

3

0

8

FBO6129 Didaktiğin Temelleri

3

0

8

FBO6130Fen Eğitiminde Yeni Eğilimler

3

0

8

FBO6131Fen Eğitiminde Aktif Öğrenme

3

0

8

FBO6132Test Geliştirme Teknikleri

3

0

8

FBO6133Fen Deneyleri Tasarlama

3

0

8

FBO6134Kimya Kavramları Eğitimi

3

0

8

FBO6135Sınıf İçi İletişim

3

0

8

FBO6136Eğitimde Paradigma Değişimleri

3

0

8

FBO6137Fen Programları Tarihi

3

0

8

FBO6138Prakseolojik Yaklaşımlar

3

0

8

FBO6139Fizik Öğretim Materyalleri

3

0

8

FBO6140Fizik Tarihi

3

0

8

FBO6141 Fen Eğitiminde Program Geliştirme

3

08

FBO6142

Fen Eğitiminde Program Değerlendirme

3

0

8

FBO6143 Disiplinler Arası Fen Programı

3

08

FBO6144

Çoklu Zeka Uygulamaları

3

0

8

FBO6145 Okul Öncesinde Fen Eğitimi

3

08 FBO6146Okul Dışında Fen Eğitimi

3

0

8

FBO6147Araştırmaların Eleştirisi ve Analizi

3

08 FBO6148Sorgulayıcı Öğretim Metodları

3

0

8*Yüksek Lisans Programında Seminer Dersine ilk kayıt ikinci yarıyılda (bahar) yapılmaktadır. Bahar Yarıyılında Seminer dersinden başarısız olan öğrenciler takip eden üçüncü yarıyılda (Güz) Seminer Dersini almaktadır.
 
Son Güncelleme Tarihi:28.08.2018