Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Dersler

GÜZ YARIYILI

 

BAHAR YARIYILI

DERS KODU

DERSADI

T

P

AKTS

DERS KODU

DERSADI

T

P

AKTS

EBE8001

Bilimsel Araştırma Teknileri ve Yayın Etiği 

3

0

8

SNF6002

Seminer

0

2

6

SNF6003

Özel Konular I

5

0

2

SNF6004

Özel Konular  II

5

0

2

 SNF6005 Tez Çalışması (Tez Önerisi) 0 0 2 SNF6006 Tez Çalışması (Tez Önerisi) 0 0    2
 SNF6007 Seminer* 0 2 6     

SNF6009

Tez Çalışması

0

1

30

SNF6008

Tez Çalışması

0

1

30

SNF6103

İlkokula Öğretmen Yetiştirme Sorunları

3

0

8

SNF6104

Türkçede Ölçme ve Değerlendirme

3

0

8

SNF6105Fen Eğitiminde Süreç Becerileri

3

0

8

SNF6106Fen Literatürünü Tarama

3

0

8

SNF6107Yazma Eğitiminde Yaklaşımlar3

0

8

SNF6108Öğrenme-Öğretme Süreci

3

0

8

SNF6109Eğitimde Yeni Yönelimler

3

0

8

SNF6110Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu

3

0

8

SNF6111Matematik Öğretimi Programlarının Analizi

3

0

8

SNF6112Matematik Öğrenme-Öğretme Stratejileri

3

0

8

SNF6115Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları I

3

0

8

SNF6118İlkokulda Kavram Öğretimi

3

0

8

SNF6117

Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşım

3

0

8

SNF6120

Okuma-Yazma Öğretimindeki Sorunlar

3

0

8

SNF6121Okuma Eğitiminde Yaklaşımlar

3

0

8

SNF6124Matematik Eğitiminde Kavram Öğretimi

3

0

8

SNF6123Dil ve Öğrenme Kuramları

3

0

8

SNF6128Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları II

3

0

8

SNF6125

Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi

3

0

8

SNF6134Teknoloji Temelli Okuryazarlık Eğitimi

3

0

8

SNF6129Türkçe Öğretim Programının Değerlendirilmesi

3

0

8

SNF6136Dil ve İşlevsel Okuryazarlık

3

0

8

SNF6131Hayat Bilgisi Programının Değerlendirilmesi

3

0

8

SNF6138Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Tasarımı

3

0

8

SNF6133

Düşünme Eğitimi

3

0

8

SNF6140Etkili Sosyal Bilgiler Öğretimi

3

0

8

SNF6137Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

3

0

8

SNF6142İlkokulda Temel Yetkinliklerin Öğretimi 

3

08
SNF6139İlkokullarda Sosyal Bilgiler Öğretimi308SNF6144İlkokulda Yaşam Becerilerinin Öğretimi 308

*Yüksek Lisans Programında Seminer Dersine ilk kayıt ikinci yarıyılda (bahar) yapılmaktadır. Bahar Yarıyılında Seminer dersinden başarısız olan öğrenciler takip eden üçüncü yarıyılda (Güz) Seminer Dersini almaktadır.
 
Son Güncelleme Tarihi:10.04.2019