Sosyal Bilgiler Eğitimi (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) Dersler

 Güz Yarıyılı

 

Bahar Yarıyılı

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

P

AKTS

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

P

AKTS

SBE5003

Dönem Projesi

0

1

2

SBE5002

Dönem Projesi

0

1

2

SBE5101

Farklı Boyutlarıyla Medya Okuryazarlığı

3

0

6

SBE5102

Çoklu Zeka Uygulamaları

3

0

6

SBE5103

Sosyal Bilgilerde Çoklu Okuryazarlık

3

0

6

SBE5104

Sosyal Bilgilerde Alternatif Değerlendirme

3

0

6

SBE5105

Sosyal Bilgilerde Aktif Öğrenme

3

0

6

SBE5106

Türk Cumhuriyetleri Tarihi

3

0

6

SBE5107

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Hatıratların Kullanımı

3

0

6

SBE5108

Türkiye Doğal Afetler Coğrafyası

3

0

6

SBE5109

Doğal Afetler Coğrafyası

3

0

6

SBE5110

Türkiye Jeopolitiğinin Ekonomiye Etkisi

3

0

6

SBE5111

İdari Coğrafya Eğitimi

3

0

6

 

SBE5112

Dijital Ortamda Sosyal Bilgiler

3

0

6

SBE5113

Sosyal Bilgilerde Yazılı Stratejiler

3

0

6

 

SBE5114

Yabancı ve Azınlık Okulları II

3

0

6

SBE5115

Yabancı ve Azınlık Okulları I

3

0

6

 

SBE5116

Etkinlik Temelli Öğretim

3

0

6

SBE5117

Güncel Olayların Öğretimi

3

0

6

 

SBE5118

İnsan Hakları Eğitimi

3

0

6

SBE5119

Ders Kitaplarının Etkin Kullanımı

3

0

6

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi:26.11.2018