TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME


Dönemlere Göre Ders Kaydı: Ana bilim dalımıza kayıt yaptırmış olan yüksek lisans öğrencileri; Güz veya Bahar döneminde hangi derslerin seçilebileceğine ilişkin rehbere ulaşmak için buraya tıklayınız...


Seminer Dersi Hakkında: Seminer dersine kayıt yaptırmış öğrenciler; bu dersin işlenişi ve yapılacaklarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları içeren rehber için buraya tıklayınız. Seminer dersi kapsamında öğrencilerin danışmanları rehberliğinde hazırlamış oldukları sunumları yapabilmesi için bu rehberdeki linkten kayıt yaptırması gerekmektedir. (Not: Öğrenciler seminer metnini tez-seminer yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.) 


Tez Önerisi Verme ve Enstitü Formları: En az bir dönem ders almış öğrencilerimiz, tez konularınız çerçevesinde doldurulması gereken tez önerisi formuna ve yararlanabileceğiniz Enstitü sayfasındaki diğer tüm formlara ulaşmak için buraya tıklayınız... (Not: İzin gerektiren çalışmalarda araştırma izinleri için buradaki kurallara dikkat edilmelidir.)