Beceri ve Yetkinlikler

Beceri ve Yetkinlikler 

Alana Özgü Beceri Ve Yetkinlikler 


1 : Öğretim teknolojilerinin okullara entegrasyonunda ilköğretimdeki bilgisayar derslerini yürütebilmek.
2 : Diğer anabilim dalları ile ilişki kurabilmek.
3 : Eğitim teknolojileri alanında uygulama yapabilecek bilgi ve beceri donanımına sahip olabilmek.
4 : Eğitim kurumlarında bilgisayar öğretmeni olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak.
5 : Lisansüstü eğitime devam etmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak. 

Genel Yetkinlikler 


1 : Temel bilimler bilgisini kullanabilme becerisini kazanır.
2 : Bilgisayar ve öğretim teknolojileriyle öğretmenlik mesleği ve sınıf yönetimini bilir.
3 : Görev yaptıkları eğitim kurumlarında öğrencilerin seviyesine uygun bilgisayar derslerini hazırlayıp verebilir.
4 : Araştırmayı, gelişmeleri izlemeyi, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yollarını kazanır.
5 : Özgün materyaller ve eğitim yazılımları geliştirerek eğitim-öğretim ortamlarına uygulama, takım çalışması yapabilme özelliği kazanır.