Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I 3 2 12
Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim sisteminde etkili biçimde çalışabilme, sistemi kişiselleştirme ve yönetme, Yardımcı yazılımların tanıtımı: Arşivleme programları, ses/görüntü oynatıcı programlar, ekran kayıt programları vb. Kelime işlemci programlar: Metin ve sayfa düzenleme, Tablo, resim ve grafiklerle çalışma, form, mektup ve etiket oluşturma. Menü ve araç çubuklarının özelleştirilmesi. Makrolar ve ileri düzey uygulamalar. Elektronik tablolama programları: Elektronik tablolar, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle şablon oluşturma, grafik çizme, matematiksel, mantıksal ve metinsel işlemler yapma, makrolar, standart ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Veri sunum programları: Sunu oluşturma ve düzenleme. Ses, resim, müzik, film vb. nesneler ekleme. Animasyon ve özel efektler. Yayın tasarım programları: Bülten, broşür, kartpostal gibi tasarımlar; teknik diyagram ve çizim programları. Bilgisayar ve internette güvenlik; Bilgisayar ve Etik.
Zorunlu Ders BTO1003 MATEMATİK I 2 2 7
Temel Matematik bilgisini vermek. Matematik alanında karşılaştığı problemleri analiz edebilmek ve problem çözme yeteneğini kazandırmak. Analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmak. Genelleştirme, sonuç çıkarabilme olanakları sağlamak. Zihinsel etkinliklerle matematiğin dört işlem ve karmaşık formüllerden ibaret olmadığını keşfetmelerini sağlamak.
Zorunlu Ders BTO1005 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM 2 0 2
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb. ) , formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb. ) , makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri
Zorunlu Ders BTO1007 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 4
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BTO1002 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II 3 2 12
Veritabanı programları:Bir veritabanının yaratılması. Tablolar, sorgular, formlar ve raporlar. makrolar ve SQL sorgu dili. HTML dili ve temel etiketler. HTML editörleri ile web tasarımı. Web tasarım ve yönetim programları: dosya işlemleri, menüler, menü seçeneklerinin özellikleri ve kullanımı, sayfalarda hazır tema kullanımı, font özelliklerinin kullanımı, özel stil tanımlama ve stillerin kullanımı, sayfalara sembol, animasyon, resim ve clipart ilave etme, frame yapısının kullanılması. Hazır Javascript kodlarının (buton, menü scriptleri, yazı ve resim efektleri, vb. ) web sayfalarına eklenmesi. Web sitelerinin ftp yapılarak yayınlanması. E-posta programları: E-posta kullanma, adres defteri düzenleme, e-posta iletilerini yönetme, özelleştirme ve düzenleme, takvim klasörünü yönetme, toplantıları zamanlama ve yönetme Bilgisayar kullanımında sağlık ve ergonomi.
Zorunlu Ders BTO1004 MATEMATİK II 2 2 7
Türevin geometrik uygulamaları: Maximum-minimum problemleri, üstel belirsizlikler, grafik çizimleri, diferansiyel denklemler. Belirsiz İntegral: Belirsiz integral tanımı, değişkenlere ayrılabilir integral, kısmi integral, basit kesirlere ayırarak integral alma, trigonometrik fonksiyonların integrali, irrasyonel fonksiyonların integrali. Belirli İntegral: Belirli integralin özellikleri, alan ve hacim hesabı, yay uzunluğu, has olmayan integraller.
Zorunlu Ders BTO1006 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM 2 0 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma) ; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb. ). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu) . Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v. b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v. b. ) . Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltmektir.
Zorunlu Ders BTO1008 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 0 4
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal,kişilik ve ahlaki gelişim),öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BTO2001 PROGRAMLAMA DİLLERİ I 3 2 9
Algoritma ve programlama mantığı, algoritmalar, akış diyagramları, C Programlama dili geliştirme ortamı, C programlama dili ile program geliştirme.
Zorunlu Ders BTO2003 EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI 2 2 5
Temel kavramlar, öğretime ilişkin kuramlar ve kuramlara uygun olarak ders materyalleri tasarımı, ders materyallerini hazırlama, öğretim materyallerini öğretimde uygulama ve öğretim araç ve materyallerini değerlendirme etkinliklerini kapsamaktadır.
Zorunlu Ders BTO2005 BİLGİSAYAR DONANIMI 2 2 5
Bilgisayarın donanımsal yapısı, veri yolları, işlemciler, hafıza birimleri, manyetik diskler, optik diskler, giriş-çıkış birimleri ve diğer donanım birimleri, sistem yazılımları ile test ve arıza giderme.
Zorunlu Ders BTO2007 FİZİK I 3 0 4
Vektörler, hareket ve hareket kanunları, dinamik ve Newton kanunları, iş ve enerji, itme ve momentum, dönme ve açısal momentum, çarpışmalar, gezegenlerin hareketi ve kütle çekim, ses ve yayılması, ısı ve sıcaklık.
Zorunlu Ders BTO2009 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 3 0 4
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev, sorumluluk ve yeterlilikleri.
Seçmeli Ders BTO2011 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 3 0 3
Eğitim ve tarih bilincinin gelişimi ortaya koymak. Eğitimsel gelişimle tarihsel teknolojik ve ekonomik gelişimleri kavrar analiz eder.
Seçmeli Ders BTO2013 EĞİTİM PROGRAMI VE EĞİTİM 3 0 3
Program geliştirmenin tarihi, felsefi ve psikolojik temelleri, program geliştirmenin toplumsal temelleri, eğitim programı tasarımı ve modelleri, program geliştirmenin planlanması, program geliştirme ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi, Türkiye’deki program geliştirme denemeleri. Türkiye’deki İlköğretim Programlarının değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders BTO2015 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 3 0 3
Çocukluk anlayışına tarihsel bakış ile başlayıp gelişimi etkileyen faktörlerin anlatımı. Doğum öncesi ve doğum sonrası gelişimi ayırarak inceleme. Doğum sonrası gelişimi bebeklik, erken çocuklu ve son çocukluk olarak üç evreye ayırma ve her evrede bilişsel, psikososyal, ahlak, dil, duygular, cinsiyet rolü gelişimini aktarmak. Aile sistemlerini ve çocuk yetiştirme sistemini aktarmak. Olumlu olumsuz davranışlardan söz etmek. Aile dışındaki kurumların çocuk gelişimi üzerinde etkisini belirtmek.
Seçmeli Ders BTO2017 EĞİTİM FELSEFESİ 3 0 3
Bilim, Bilgi Ve Bilimsel Yöntem, Felsefe Ve Eğitim Felsefesi İlişkisi, Eğitim Felsefesinin Klasik Sorunları: Eğitimle İnsanın Değişimi, Türk Eğitim Sisteminde Değer Sorunu, Eğitimde Sistem Analizi Ve Türk Eğitim Sistemi, Eğitim Felsefesinin Güncel Sorunları
Seçmeli Ders BTO2019 MESLEKİ ETİK 3 0 3
Bilgisayara zarar verebilecek yazılımların; virüs, trojan, exploit; vb. bulunup anti virüs ve benzer programlar ile silme işleminin gerçekleştirilmesi: İnternette güvenliğin sağlanması; bilgisayar güvenliği ve ahlak, yazılım korsanlığı, bilgisayar etiği, temel etik ilkeler, internet etiği.
Seçmeli Ders BTO2021 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 3 0 3
Öğrenme Güçlüğü ve Terimleri, Öğrenme Güçlüğünün Tarihçesi, Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklardaki Algısal ve Algısal-motor Güçlükler, Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozuklukları, Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklardaki Düşünme Sürecindeki Güçlükler, Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklardaki Davranış ve Duygusal Özellikler, Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklardaki Akademik Güçlükler, Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Tanılanması, Farklı Kuramların Öğrenme Güçlüğüne Bakış Açısı, Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların özellikleri ve Sağaltım Yöntemleri, Yazma Güçlüğü Olan Çocukların Özellikleri ve Sağaltım Yöntemler, Aritmetik Güçlüğü Olan Çocukların Özellikleri ve Sağaltım Yöntemleri, Öğrenme Güçlüğünde Sağaltım Yöntemleri.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BTO2002 PROGRAMLAMA DİLLERİ II 3 2 9
Görsel ortam ve net ortamında programlamanın kuralları, C# gibi bir görsel yazılımın tasarım ve uygulaması, programının genel yapısı, veri türleri, değişkenler, standart işlemler, alt programlar, seçim komutları, döngüler, veri tabanı, kullanıcı tanımlı veri türleri.
Zorunlu Ders BTO2004 ÖĞRETİM TASARIMI 2 2 5
Bu dersin amacı, öğretmen adaylarının belirli bir hedef kitlenin eğitim gereksinimlerine yönelik nitelikli öğrenme sistemleri geliştirebilmesi için gerekli temel yeterlikleri kazanmalarını sağlamaktır. Bu derste, öğrencilerin teori, araştırma ve uygulama boyutları olan öğretim tasarımının amaçları, dayandığı temel kavramlar, alanın gelişimi, teorik temelleri, başlıca öğretim tasarım modelleri, ihtiyaç analizi, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme konularında bilgilenmeleri ve küçük kapsamlı bir öğretim tasarımı işlemini uygulayarak gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.
Zorunlu Ders BTO2006 EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA 2 2 5
Grafik iletişimi, grafik tasarım, tasarım süreci ve ilkeleri, grafik tasarımının tarihçesi, grafik tasarımında yaratıcılık, grafikte temel tasarım elemanları, grafik tasarımın uygulama alanları, temel grafik bilgisi, grafik çizim programı, canlandırma, canlandırmada script dilini kullanarak temel düzeyde program geliştirme, eğitimde animasyonun kullanım ilkeleri, animasyon programı kullanarak bir eğitim yazılımı geliştirme.
Zorunlu Ders BTO2008 FİZİK II 3 0 4
Işık ve optik, elektrik ve yasaları, elektrik devreleri, manyetik alan ve elektromanyetik dalgalar, diyot, transistörler ve yükseltici devreler, elektronik sayma sistemleri.
Zorunlu Ders BTO2010 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 0 4
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarının özellikleri, eğitimde kullanılan ölçme aracı çeşitleri, özellikleri ve geliştirilmeleri, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme, ölçme araçlarını analiz etme.
Seçmeli Ders BTO2012 SOSYAL YAZILIMLAR VE AĞLAR 3 0 3
Web 2.0 ile benzer anlamda kullanılan sosyal yazılımların ve sosyal ağların tanıtımı, ne tür teknolojiler kullanıldığı. Sosyal yazılımlar ve sosyal ağlar nasıl olmalıdır? Hangi sosyal ağların hangi öğretim yöntemleri ile daha verimli kullanılabileceği sosyal ağ ve yazılımların mobil teknolojilere etkisi. Sosyal ağların öğretimi pekiştirmek için ne şekilde kullanılabileceği, akademisyenler, öğrenciler açısından faydaları, sosyal ağların bilgisayar okuryazarlığı konusundaki katkıları, P2P ağları ve etiksel öğeler. Bu ders en güncel akademik yayınları da içerecektir.
Seçmeli Ders BTO2014 TEKNOLOJİ PLANLAMASI 3 0 3
Teknoloji planlaması dersinde bir kurumun teknolojik açıdan var olan durumunu ortaya çıkaran, ileride ulaşılmak istenen durumun kararlaştırıldığı ve bu duruma ulaşmak için yapılacakların incelendiği etkinlikler gerçekleştirilecektir
Seçmeli Ders BTO2016 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ TASARIMI 3 0 3
Resim kaydetme formatlarını ve özelliklerini anlayabilme. Resim dosyalarını düzenleyebilme ve gerekli çizim nesnelerini kullanabilme becerisini kazanma. İlgili grafik tasarım programlarını kullanabilme (Adobe Illustrator vb.).
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BTO3001 İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI 2 2 5
İşletim sistemi ile ilgili temel kavramlar ve tarihçe, işletim sistemlerinin temel görevleri ve sınıflandırılması, Von Neumann mimarisi ve işletim sisteminin yapısı, çekirdeği ve çalışma prensipleri, sanal bellek yönetim teknikleri, sistem hataları ve kilitlenmelerin sebepleri ve çözüm yolları. İşletim sistemleri arası farklılıklar (Windows, Linux, Unix, MAC OS), Disk yönetimi ve hata tolerans sistemleri, işletim sisteminin kurulması ve yönetimsel komutlar, işletim sisteminin genel işleyişi ve masa üstü kavramları, kontrol menüleri ve programlar, dosya ve klasör işlemleri, kullanıcı ve grup işlemleri ve yönetimi, dosya ve yazıcı paylaştırılması, sistem performansının izlenmesi ve denetlenmesi, güvenlik, virüs, zararlı kod, vb. önlenmesi ve yedekleme işlemleri. Windows ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu, kullanımı ve sistem yönetimleri.
Zorunlu Ders BTO3003 İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA 3 2 6
İnternet üzerinde kullanılan programlama dilleri, Internet programlama istemci sunucu mimariye giriş, Web sunucusu kurulumu, programlama diline (asp, php, .net, jsp, vb.)göre ayarları, Internet programlama için kullanılan editörler ve program geliştirme ortamları, Programlamaya giriş, değişkenler, sabitler, diziler, programlamda kullanılan fonksiyonlar, (karakter, sayısal, mantıksal, tarih vb.), program akış kontrol deyimleri (if, switch, case vb.) ve kullanımı, program döngü deyimleri ve kullanımı (do-while, for, loop vb.), sunucu ve ortam değişkenleri ve kullanımı, internet programlamada çerez kavramı ve kullanım alanları, internet üzerinden HTTP istek ve cevaplarının gönderilmesi, internet üzerinden veritabanına bağlanmak ve işlemler gerçekleştirmek, veri tabanında bulunan bilgilerin listelenmesi, sıralanması, değiştirilmesi, eğitim amaçlı dinamik bir internet uygulamasının geliştirilmesi.
Zorunlu Ders BTO3005 UZAKTAN EĞİTİM 2 2 5
Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler: TV, Video, Radyo ve Yazılı materyaller. Bu teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler. Uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, radyo ile öğretimin yapısı ve işleyişi, Video ve film katalogları, eğitsel televizyonun tarihi gelişimi ve yapılmış araştırmalar, çocuk TV programları ve önemi, yetişkin TV programları ve önemi, açık lise programlarının analizi, açık üniversite programlarının analizi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması, uzaktan eğitimde uydu teknolojileri.
Zorunlu Ders BTO3007 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I 2 2 4
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri eğitiminin temel amaçları, Bilişim Teknolojileri okur yazarlığı, kavram öğretimi(kavram yanılgıları, kavram haritaları, kavramsal karikatürler, V diyagramları, vb.), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri eğitiminde kullanılan yöntemler ve materyaller, 4.- 8. sınıflarda uygulanan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Programının incelenmesi(temalar, kazanımlar, öğrenme durumları, değerlendirme teknikleri, vb.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenip değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders BTO3009 BİLİM TARİHİ 2 0 3
Bilimin tanımı: amaçları, özellikleri, gelişimi ve geçirdiği evreler. Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi akımlar ve bilimin gelişimine etkisi, buluşların tarihi. Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldığı, bilimsel bilgi ve özellikleri. Varlık kavramı. Bilimsel yöntem: bilimsel düşünce, bilimsel sorgulama. Bilim ve toplum: bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim etiği.
Zorunlu Ders BTO3011 SINIF YÖNETİMİ 2 0 3
Sınıf Yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma.
Zorunlu Ders BTO3013 ÖZEL EĞİTİM 2 0 4
Özel eğitimle ilgili tanımlar terimler Özel eğitimin ilkeleri Dünyada ve Türkiye de özel eğitime tarihsel bir bakış, Özel eğitimde değerlendirme, Kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri, Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama süreci, Özel gereksinimli öğrencilerin özelikleri ve eğitimleri
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BTO3002 ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE ÜRETİMİ 2 2 6
PC ortamında kullanılan yazarlık sistemlerinin tanıtılması, ders yazılımı hazırlama aşamaları ve yazılımlara göre planlanması, ekran tasarımı ilkeleri, kullanılacak resim, ses, film vb. malzemelerin düzenlenmesi için kullanılan yazılımlar, yazılımda canlandırma ve hareketlerin kullanılması, yazılımlara resim, film, animasyon vb. bileşenlerin eklenmesi, ses ve gerçek zamanlı filmlerin eklenmesi, kullanıcı etkileşimi, geri bildirim teknikleri, çoklu ortam yazılımlarında kullanıcı dolaşımı (navigasyon), ekran tasarımı ve düzenlemesi, çoklu ortam yazılımlarının paketlenmesi, yayınlanması, çoklu ortam uygulamaları hazırlanması, çoklu ortam uygulamalarının değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders BTO3004 BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 2 2 5
Bu dersin amacı; öğrencilerin bilgisayar ağlarının temellerini, mimarisini, veri iletişimin kurallarını, standartlarını öğrenebilmelerini, İşletim sistemi uygulama yazılımlarını ve ağ cihazlarını tanımalarını ve bilgisayar ağlarının eğitimdeki uygulamaları araştırmalarını sağlamaktır.
Zorunlu Ders BTO3006 VERİ TABANI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 2 6
Temel veri tabanı kavramları, veri ve veri modelleri, ilişkisel veri tabanı tasarımı, SQL yapısal sorgulama dili, temel SQL konutları, SQL fonksiyonları, SQL ‘de gruplama yapmak, SQL ‘de birleştirme, SQL yönetimsel fonksiyonları, SQL ile çoklu tablo kullanımı, SQL programlama ve function, SQL programlamada transaction ve hata durumları, VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler, VTYS üzerinde SQL sorguları yapılması.
Zorunlu Ders BTO3008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II 2 2 4
Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuvar çalışmaları v.b.). Bilgisayar Laboratuvar ortamlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. Öğretmenlik yeterlikleri.
Zorunlu Ders BTO3010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1 2 3
Eğitim, Eğitim-Toplum İlişkisi, Eğitim Görevlilerinin Yaşadığı Ortam Olarak Toplum, Öğretmenlerin Toplumda Eğitim Dışındaki Fonksiyonları
Zorunlu Ders BTO3012 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 0 3
Öğretmen adayı öğrencilere:Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak Türk Eğitim Sistemini tanıma, bir öğretmen ve yönetici olarak; haklarını, ödev ve sorumluluklarının bilincine varma, görevini yerine getirirken eğitim sisteminin genel yapısı ve ilkeleri ile hakkaniyet, adalet, eşitlik ilkelerine uygun olarak davranmayı davranış haline getirmeye çalışma.
Seçmeli Ders BTO3014 WEB TABANLI ÖĞRETİM (E-ÖĞRENME) 2 2 3
Web tabanlı öğretim (WTÖ) karakteristiği (WTÖ nedir ve ne değildir) WTÖ analizi: Avantajlar dezavantajalar olası maliyetler WTÖ için bir yaklaşım oluşturmak, teknoloji standartlarını ve metaforları düşünmek WTÖ öğrenme sıralarının organize edilmesi Öğrenmeyi aktif hale getirme çevrimiçi öğrenme aktiviteleri Çevrimiçi test ve alıştırma tasarımı İşbirliğini desteklemeye yönelik çevrimiçi uygulamalar Görsel sınıflarda öğretim WTÖ sürecinde Öğrenen motivasyonu Global yaklaşım oluşturma süreci Teknik güçlüklerin üstesinden gelme
Seçmeli Ders BTO3016 BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM 2 2 3
Bilgisayar destekli eğitimle ile ilgili kavramlar, (BDE ve BDÖ) türleri, avantaj ve dezavantajları, etkin MDKY ve bilgisayara dayalı öğretim (BDÖ), eğitim öğretim programları yazılım tasarımlamada, öğrenim ve öğretim yöntem-strateji ve tekniklerini uygulanması. Farklı ders ve hedef kitleye göre BDE ve BDÖ kullanımı, okul ve bölgesel uygulama farklılıkları ve nedenleri. Farklı öğretim program yapımı yaklaşımlarının BDE ve BDÖ okul türleri ve derslerdeki, avantaj ve dezavantajlarının çıkarımını yapar. BDE ve kültürle ilgili tasarım modellemesi yazar işletir. Eleştirel geri dönüt alır.
Seçmeli Ders BTO3018 VERİ YÖNETİMİ VE DOSYA YAPILARI 2 2 3
Temel veri tabanı kavramları, veri ve veri modelleri, ilişkisel veri tabanı tasarımı, SQL yapısal sorgulama dili, temel SQL konutları, SQL fonksiyonları, SQL de gruplama yapmak, SQL de birleştirme, SQL yönetimsel fonksiyonları, SQL ile çoklu tablo kullanımı, SQL programlama ve function, SQL programlamada transaction ve hata durumları, VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler, VTYS üzerinde SQL sorguları yapılması.
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BTO4001 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNTEMİ I 2 2 8
Program proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış), planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması. Projenin planlaması ve yürütülmesinde kullanılan MS-Project programı, örnek projelerin proje planlama yaklaşımları dikkate alınarak MS-Project ile geliştirilmesi.
Zorunlu Ders BTO4003 WEB TASARIM 2 2 6
Web yayıncılığı ve Site tasarım süreci, HTML’e giriş, Bağlantılar ve Internet adreslerinin kullanımı, Web editörünün kullanımı, HTML ile resim ve görüntülerin kullanımı, HTML ile sayfa tasarımı, arka planlar, renkler ve metinler, HTML ile tablolar ve listeler, HTML ile çerçeve ve katman kullanımı, HTML form ve form elemanları, HTML şablonlarının kullanımı, HTML ve diğer ortam türleri, HTML ve diğer ortam türleri, Biçimlendirmede Stil sayfalarının kullanımı, HTML ile Dinamik sayfalar oluşturma, Web Tasarımında yenilikler XML, RSS, Blog, Web sitesi projesi ve uygulamaları, İnternet/web destekli/temelli öğrenmede temel kavramlar; İnternet/web destekli/temelli öğrenmenin kuramsal temelleri; avantaj ve dezavantajları; İnternet/web destekli/temelli öğrenmede bir ders iskeleti oluşturma; İnternet/web destekli/temelli öğrenmede tasarım ilkelerini kullanma; İnternet/web destekli/temelli öğrenmede etkileşimi uygun biçimde kullanma,
Zorunlu Ders BTO4005 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 4
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.) , bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri) , verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Zorunlu Ders BTO4007 OKUL DENEYİMİ 1 4 6
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Seçmeli Ders BTO4009 ÖĞRETİM VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ 3 0 3
Bu ders kapsamında öğrencilerden, uzaktan veya karma eğitimde kullanılan öğretim ve içerik yönetim sistemleri için kullanılan teknolojilerin anlaşılması, sistemi oluşturan özelliklerin belirlenmesi, farklı kullanıcı işlemlerinin sınıflandırılması, içerik sunumu ve değerlendirme gibi sistemi oluşturan önemli alanların işlev ve değişkenlerinin anlaşılması beklenmektedir.
Seçmeli Ders BTO4011 İNSAN VE BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ 3 0 3
Bu derste öğrencilerin insan davranışları ve performans özelliklerini anlamaları, birey ile bilgisayarın etkileşim biçimlerini incelemeleri, kullanıcı arayüzünün tasarımı konusundaki seçenekleri farkına varmaları ve kullanıcı arayüzü değerlendirme yöntemlerini öğrenmeleri ve uygulamaları beklenmektedir.
Seçmeli Ders BTO4013 OKUL YÖNETİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3 0 3
Eğitim kurumlarında yürütülen idari işlerde (rehberlik, kayıt-kabul, not girişi, karne dökümü, devam durumu, öğrenci başarısına ilişkin grafiklerin oluşturulması, dönemlik ve yıllık genel ortalamaların grafiği, ders planları ve yıllık planların aktarımı ve güncellemesi v.b.) kullanılan bilgisayar teknolojilerinin anlaşılması. Uygun program ve veri tabanları aracılığı ile idari işlemlerin yürütülmesinde kullanılabilecek örnek uygulamaların geliştirilmesi.
Seçmeli Ders BTO4015 ÇİZİM TEKNİKLERİ 2 0 3
Teknik çizimin tarihçesi, önemi ve kavramlar, teknik çizimde kullanılan araç ve gereçler, algılama ve kavramaya ilişkin etkenler ve yöntemler, eşlenik dik izdüşüm ve eşlenik dik izdüşümde objenin kavranması, kesit ve türleri, kesit ve görünüşün elde edilmesi, paralel dik izdüşümde oran ve paralelliğin değişmeyeceği ilkesinden yararlanarak arakesit bulunması, teknik çizim paftası ve düzenlemesi, yazı, çizgi, tarama, boyutlandırma ve işaretleme standartları, eşlenik dik izdüşümde gölge, plan ve cephe anlatımında gölge kullanımı.
Seçmeli Ders BTO4017 KİTLE İLETİŞİMİ VE TÜRKÇE 2 0 3
Gazete, dergi vb. kitle iletişim araçlarında kullanılan metinler ve çeşitli metin şekilleri (makale, söylev, reklam metni, rapor, yasa, yönetmelik, mektup vb.), söz dizimi, sözcükbilim ve anlam yönünden incelenir. Yazılı ve sözlü kitle iletişim araçlarında kullanılmakta olan Türkçe’nin durumu, mantık hataları, söz dizimi, kelime kadrosu, dilbilgisi, metin dilbilim, anlambilim, mantık hataları vb. yönlerden incelenir.
Seçmeli Ders BTO4019 EDEBİYAT VE İNSAN 2 0 3
Edebiyat eserlerinin insana özgü duyarlılıkları dile getirmesi hareket noktası alınarak Türk ve dünya edebiyatının önemli eserleri incelenecek. Edebiyatın insana özgü bireysel bir sanat eseri olduğu, edebiyat eserlerinin varlık amacından hareketle vurgulanacak.
Seçmeli Ders BTO4021 DİKSİYON 2 0 3
Bu derste, (Konuşma nedir?), konuşmanın oluşması, görsel unsurlar, ses, dil, düşünce ve anlayış gücü, konuşmanın alt yapısı, ses ve konuşmanın safhaları, konuşma arzusu, konuşma temposu, konuşma ve okuma, söyleyiş ve iletişim, ses ve solunum çalışmaları, sözcük çalışmaları, dil kuralları, konuşma düzeyinin oluşumu, konuşmanın hazırlanışı, kendine güvenmenin alt yapıları, kolay anlaşılmanın yolları üzerinde durulacaktır.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BTO4002 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNTEMİ II 2 2 8
Program proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış), planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması. Projenin planlaması ve yürütülmesinde kullanılan MS-Project programı, örnek projelerin proje planlama yaklaşımları dikkate alınarak MS-Project ile geliştirilmesi.
Zorunlu Ders BTO4004 REHBERLİK 3 0 4
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
Zorunlu Ders BTO4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 6 12
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Seçmeli Ders BTO4008 BİLGİSAYARDA GÖRÜNTÜ VE SES İŞLEME 2 2 3
Resim, video ve ses dosyalarının bilgisayar ortamında işlenmesi ve değişik formatlarda yeniden kullanıma sunulması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu derste öğrencilerin, bilgisayar ortamında kullanılan çeşitli ses, video ve resim formatlarını tanımaları, dijital kamera ile görüntü elde ederek, işlemeleri ve farklı yazılım ve programlar aracılığıyla formatları birbirine dönüştürebilmeleri ile canlandırma, filtreleme ve tonlandırma gibi uygulamalı çalışmalar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders BTO4010 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 2 2 3
Nesne tabanlı programlamanın temel kavramları (sınıf, yapılandırıcı, temsilci vb.) işlenir. Kalıtım, kapsülleme, çokyüzlülük gibi nesne tabanlı tasarım ilkeleri ve uygulamaları gösterilir. Nesne tasarımında özellik, yöntem ve olayların oluşturması, özel ve genel erişim metotlarının uygulanması sağlanır. Nesne tabanlı programlama sonucunda ortaya çıkan nesnelerin dışa aktarılması ve diğer programlama çalışmalarında kullanılması ele alınır.
Seçmeli Ders BTO4012 ROBOT PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 2 2 3
Robot ve robot sistemlerinin güncel uygulamaları ve türleri hakkında bilgilerin yer aldığı bu ders, öğrencilere pratik uygulamalarda bir artı kazandıracak ve endüstriyel alanlarda iş bulmasına katkı sağlayacaktır. Seçilecek olan güncel platformlarda geliştirilecek olan uygulamalarla birlikte öğrenciler programlama ve algoritmalar hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır.
Seçmeli Ders BTO4014 EĞİTİMDE DRAMA 2 0 3
Eğitimde dramanın tanımı ve önemi, eğitimde dramanın tarihçesi, kullanıldığı alanlar, teknikler ve yaklaşımlar, ısınma, konsantrasyon, uyum, güven, beş duyu, gözlem, toplu etkileşim, yaratıcılık ve doğaçlama çalışmaları.
Seçmeli Ders BTO4016 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ 2 0 3
İletişim nedir, neden önemlidir?, İletişimin öğretmenlik mesleğindeki yeri, sözlü- sözsüz iletişim bunların öğretmen tarafından kullanılması ve eleştirisi, ben dili sen dili, bunların sınıfta etkin bir şekilde kullanılması, öğretmen – öğrenci iletişimi, bunu etkileyen sebepler, geliştirilmesi
Seçmeli Ders BTO4018 VERİ ANALİZİ 2 0 3
Nicel araştırma desenleri ve veri analizi; temel kavramlar; SPSS programının tanıtımı: betimsel istatistikler; anlam çıkartıcı istatistik (istatistiksel kestirim, hipotez testi); ilişkisiz örneklemler için t-testi ve tek faktörlü varyans analizi; ilişkili örneklemler için t-testi ve tek faktörlü varyans analizi; basit, kısmi ve çoklu doğrusal korelasyon analizi; basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi; parametrik olmayan istatistikler (ki-kare testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi).