Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Eğitim problemlerini anlamave yorumlayabilmeli
 2. Disiplinlerarası ilişki kurabilme
 3. Öz yeterlilik geliştirebilme
 4. Problem çözme becerisi geliştirebilme
 5. Eleştirel düşünme becerisine sahip olma
 6. Yansıtıcı düşünme becerisine sahip olma
 7. Üst düzey düşünme becerisine sahip olma
 8. Fikirlerini etkili bir şekilde savunabilme
 9. Eğitim sorunlarının çözümüne ilişkin etkili öenrilerde bulunabilme
 10. Güncel eğitim sorunlarına karşı duyarlılık geliştirebilme

Genel Yetkinlikler
 1. Eğitim bilimlerine yönelik temel bilgi,
 2. Öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgi,
 3. Disiplinlerarası işbirliği kurabilme,
 4. Öğretmenlikle ilgili kuramsal bilgileri uygulama alanına aktarabilme,
 5. Alan bilgisini meslek bilgisi ile ilişkilendirebilme,
 6. Alan bilgisini genel kültür bilgisi ile ilikilendirebilme,
 7. Alan bilgisini uygulama alanına aktarabilme.
Son Güncelleme Tarihi:13.08.2020