Genel Bilgi
Amaç:

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı okullarda, bakanlık ve kurumların eğitim birimlerinde, Talim ve Terbiye Dairesi'nde uzman ya da uzman yardımcısı, Eğitim Fakültelerinde Araştırma Görevlisi ya da Öğretim Elemanı yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı;

– Eğitim programları ve öğretim süreçlerine ilişkin alt disiplinlerinde politikalar oluşturan, araştırma ve yayında öncü olan,
– Ülkemiz Eğitim Programları alt disiplinlerinde politika oluşturulmasına katkıda bulunan,
– Alanda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapan, ortak projelere girişmek ve ortak kuruluşların saygın bir üyesi olan,
– Bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanarak öncelikle eğitimsel gerçekliği anlamaya ve sürekli olarak daha da geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan,
– Eğitim Programları konusunda insanlık için yararlı bilimsel yenilikleri üreten,
– Bilimsel araştırma projeleri planlayıp, yürüten ve sonuçlarını toplumla paylaşan,
– Dünya araştırma platformlarında bilimsel araştırma bakımından başarılı ve söz sahibi olan bir bölüm olmayı benimsemiştir.

Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020