Hedefleri
Hedefleri

  1. Bölüm öğretim elemanlarının akademik yeterlilik seviyelerinin geliştirilmesi
  2. Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmenlik için öneminin kavratılması
  3. Lisansüstü düzeyde daha kaliteli öğretim sağlanması
  4. Araştırma ve incelemeye yöneltme
  5. Bilimsel düşünmeyi geliştirme
  6. Öğretimde yeni yaklaşımlar konusunda öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgilendirilmesi