GZFT Analizi

GZFT ANALİZİ

Güçlü Yanlar

 1. Öğrencilerin Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık lisans programını tercih etmelerinin yoğun olması (her yıl kontenjanların %100 dolması),
 2. Mezunlarının iş bulabilmesi,
 3. Erasmus aracılığıyla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine (Polonya, İspanya, Slovenya gibi) her yıl öğrenci gönderilmesi,
 4. Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere yüksek lisans alanında eğitim yapma olanağı,
 5. Öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarının (kariyer psikolojik danışmanlığı, okul psikolojik danışmanlığı, aile, evlilik ve çift psikolojik danışmanlığı) çeşitliliği,
 6. Öğretim elemanlarının sistemik psikoterapi, bilişsel-davranışçı terapi, psikodrama, kabul ve kararlılık terapisi gibi eğitimlerinin olması,
 7. Öğretim elemanlarının yurt dışı deneyime sahip olması,
 8. Öğretim elemanların uluslararası (SSCI) hakemli dergilerde çok sayıda yayınlarının olması.
 9. Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programının olması.

Zayıf Yanlar

 1. Doktora programının olmaması,
 2. Lisans programına Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrencinin gelmemesi,
 3. Uygulama dersleri için gerekli olan psikolojik danışma odalarının yetersiz olması,
 4. Yurt içi ve uluslararası düzeyde sempozyum, kongre gibi etkinliklerin düzenlenmesindeki yetersizlik,
 5. Proje üretme sayısında yetersizlik,
 6. Öğretim üyesi sayısında yetersizlik.

Fırsatlar

 1. Doktora programı açma kapasitesinin var olması,
 2. Öğretim elemanları ve öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasiteye sahip olması

Tehditler

 1. Öğrenci kontenjanının çok yüksek olması (her yıl 70 ya da 80)

Son Güncelleme Tarihi:27.04.2022