Komisyonlar

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Güldener ALBAYRAK (Başkan)

Doç. Dr. Suat KILIÇARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Betül POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SOYLU

Mezuniyet Komisyonu

Doç. Dr. Suat KILIÇARSLAN (Başkan)

Doç. Dr. Yalçın ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Betül POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Buket ÜNDEMİR

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Gürcan ŞEKER (Başkan)

 Doç. Dr. Devrim ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi Suzan CANLI

 Dr. Öğr. Üyesi Selim GÜNDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Nuray KISA

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Yasemin YAVUZER (Başkan)

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. İzzet PARMAKSIZ

Doç. Dr. Suat KILIÇARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Güldener ALBAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi Gürcan ŞEKER

 Dr. Öğr. Üyesi Selim GÜNDOĞAN
Son Güncelleme Tarihi:27.04.2022