Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Dersler

 

GÜZ

BAHAR

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

HUT8001

Tarımda İstatistiksel Yöntemler

3

0

3

8

HUT8002

Hayvan Islahının Genetik Esasları

3

0

3

8

HUT8003

Süt Sığırlarının Beslenmesi

3

0

3

8

HUT8004

Rasyon Hazırlama Teknikleri

3

0

3

8

 

GÜZ

BAHAR

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

FBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

HUT6002

Özel Konular

5

0

0

2

HUT6001

Özel Konular

5

0

0

2

HUT6004

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

HUT6003

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

HUT6006

Tez Çalışması

0

1

0

30

HUT6005

Tez Çalışması

0

1

0

30

HUT6008

Seminer

0

2

0

6

HUT6007

Seminer

0

2

0

6

HUT6102

Damızlık Değer Tahmini

3

0

3

8

HUT6101

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği

3

0

3

8

HUT6104

Serbest Tavuk Yetiştiriciliği

3

0

3

8

HUT6103

Organik Tavuk Yetiştiriciliği

3

0

3

8

HUT6106

Küçükbaşlarda Çevre-Hayvan Etkileşimi

3

0

3

8

HUT6105

Küçükbaşlarda Hayvan Refahı

3

0

3

8

HUT6108

Küçükbaşlarda Ek Yemleme Stratejileri

3

0

3

8

HUT6107

Küçükbaşlarda Sürdürülebilir Üretim Sistemleri

3

0

3

8

HUT6110

Ruminantlarda Sera Gazı Emisyonları

3

0

3

8

HUT6109

Rumen Metabolizması ve Fizyolojisi

3

0

3

8

HUT6112

Kanatlılarda Besleme ve Ürün Kalitesi

3

0

3

8

HUT6111

Kanatlılarda Sindirim Fizyolojisi

3

0

3

8

HUT6114

Sıcak İklimlerde Kanatlı Besleme

3

0

3

8

HUT6113

Arı Davranışları

3

0

3

8

HUT6116

Arı Ürünleri Üretimi

3

0

3

8

HUT6115

Bal Arılarının Biyolojisi

3

0

3

8

HUT6118


HUT6117

  

HUT6120


HUT6119

Tavukçuluk Biliminin Esasları

3

0

3

8

HUT6122

Kuluçka Yönetimi ve Embriyolojisi

3

0

3

8

HUT6121


HUT6124


HUT6123

Yem Katkı Maddeleri

3

0

3

8

HUT6126

Yem Analiz Teknikleri

3

0

3

8

HUT6125

Karma Yem ve Teknolojisi

3

0

3

8

HUT6128

Yemlerdeki Antibesinsel Maddeler

3

0

3

8

HUT6127


HUT6130

Türkiye Bal Arıları

3

0

3

8

HUT6129

Bal Arısı Hastalık Parazit ve Zararlıları

3

0

3

8

HUT6132

Ana Arı Yetiştirme Teknikleri

3

0

3

8

HUT6131

Tarımsal İşletme Yönetimi

3

0

3

8

HUT6134

Tarımsal Proje Planlama Değerlendirme

3

0

3

8

HUT6133

Balık Kimyası ve Kalitesi

3

0

3

8

HUT6136

Balıkçılıkta Yan Ürün Değerlendirme

3

0

3

8

 HUT6135

Koyun Keçi Yetiştiriciliği  

 0

 3

 8

HUT6138

Su Ürünlerinde Katkı Maddeleri

3

0

3

8

 HUT6137Gıda ve Tarım Politikaları Analizi  0   3    8 HUT6140Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri  3 0   3    8
 HUT6139Su Ürünleri İşlemede Yeni Yöntemler    0   3   8 HUT6142Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik Yönleri   3 0   3   8
 HUT6141Et Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik Yönleri  0   3   8 HUT6144Et Koyunu Yetiştiriciliğinin Teknik Yönleri  3 0   3 8
 HUT6143Çiftlik Hayvanlarının Tanımlanması ve Kayıt  3 0   3   8 HUT6146Hindi Yetiştiriciliği      
 HUT6145Kanatlılarda Sağlık Koruma   3 0   3   8      
 HUT6147Kanatlı Barınaklarında Çevresel Kontrol   3 0  3  8      

 

 

Son Güncelleme Tarihi:07.08.2019