Fen-Edebiyat Fakültesinden 2209-A ve 2209-B Projeleri

Fakültemiz öğrencileri TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B projelerinde desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi ve danışman Öğretim Elemanlarımızı tebrik ediyoruz.

  

Fen-Edebiyat Fakültesi

2209-A ve 2209-B Programı 2023/1. dönem çağrı sonucuna ilişkin,

destek hakkı kazananlar

Proje Türü

Bölüm

Öğrenci Adı ve Soyadı

Danışman Adı ve Soyadı

Proje Adı

2209-A

Kimya

Zeliha AKÇIN

Tuğçe EMRE

Prof. Dr. Orhan GEZİCİ

Spektroflorimetrik Analizlerde Derin Ötektik Çözücü Sistemlerinin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Ve Spektral Farklılaşmaların Değerlendirilmesi

2209-A

Kimya

Beyza BULGUR

Doç. Dr. Yavuz SÜRME

Sularda Bulunabilecek Ağır Metal Kirliliğinin Kullanılmış Filtre Kahve Atıkları Kullanılarak Önlenmesi

2209-A

Kimya

Filiz DUTAL

Arş. Gör. Gizem KAHVE YILDIRIM

Zencefil (Zingiber Officinale) Kullanılarak Bazı Ağır Metal İyonlarının Ayrılması Ve Zenginleştirilmesinin İncelenmesi

2209-A

Biyoteknoloji

Ceyda Berceste Karabulut

Prof.Dr. Teoman Kankılıç

Felis Catus'Un Salivasınn Medikal Ürün Üretiminde Kullanımının Araştırılması

2209-A

Biyoteknoloji

Iraz Aktay

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Artan Onat

Siyonobakterilerin Mikrobiyal Gübre Olarak Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması

2209-A

Sosyoloji

Melek Yılmaz

Doç.Dr. Ercan Geçgin

Kentsel Mekanda Gece Tramvay Kullanan Kadınların Suç Korkuları: Gaziantep Örneği

2209-B

Fizik

Furkan Kazan

Prof.Dr. Orhan Yalçın

Veri Analiz Edebilen Esp32 İle Spin Coater Cihaz Yapımı