Dekan Mesajı
 

Kuruluşundan itibaren, gelişim basamaklarının her aşamasında, çalışmaktan onur ve gurur duyduğum, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1993-1994 döneminde Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 

Fen Edebiyat Fakültesi, ülkemizin stratejik hedeflerine uygun eğitim-öğretim sunarak, evrensel düşünebilen ve tüm dünyada geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirebilmek için akademik dünyada varlığını sürdürmektedir. Ülkemizin ve dünyanın bilimsel gelişimine katkı sağlayacak, bilgi ve teknoloji üretebilen siz, gençleri geleceğe hazırlamak için çalışmalarımız, aralıksız devam etmektedir. Fakültemiz akademik kadrosuyla Batı Dilleri ve Edebiyatları, Biyoloji, Biyoteknoloji, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Fizik, Kimya, Matematik, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

Fakültemiz alanında kendini geliştirmiş, bilimsel araştırma ve faaliyetlerle donanımlı, edinimlerini öğrencilerle paylaşan öğretim elemanlarıyla, eğitimde toplam kalite yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek için çalışmaktadır.

Teorik ve uygulamalı eğitimler ile sosyo-kültürel etkinlikler için gerekli olan derslikler, amfiler, laboratuvarlar, okuma salonu, bölüm kitaplıkları ve eğitim teknolojileri ile yeterliliği yükselen fakültemiz yöresel, bölgesel ve küresel ölçekte yetkinliğini gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır.

Öğrenci merkezli ve yönlendirici eğitimimizle sizleri, 21. yüzyılın rekabet ortamına; araştırma ve keşfetme yönü gelişmiş, farkındalık sahibi, katılımcı ve sorumluluk alan, planlayıcı, bilgi ve donanımlarını, yaşamının her alanında kullanabilen bireyler olarak yetiştimek öncelikli hedefimizdir. Hedeflerimizi gerçekleştirme sürecinde sizlerin varlığını, Fen Edebiyat Fakültesi ailesinin içinde görmek, içtenlikle bizi mutlu edecektir.

Prof. Dr. Orhan YALÇIN

DEKAN V.
Son Güncelleme Tarihi:25.04.2022