Genel Bilgi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 11/07/1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 3837 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, 1993-1994 döneminde Eğitim-Öğretime başlamıştır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Sanat Tarihi, İstatistik,Coğrafya, Biyoteknoloji ve Arkeoloji bölümleri mevcuttur. Fakültemizde dört yıllık lisans öğrenimi yanında, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı beş bölümde (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyoteknoloji) ve Sosyal Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak üç bölümde (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyoloji ) olmak üzere toplam yedi bölümde yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı beş bölümde (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Biyoteknoloji) Sosyal Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak iki bölümde (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ) doktora eğitimi yapılmaktadır.

Fakültemiz bölümlerindeki 28.11.2016 tarihi itibariyle toplam lisans öğrenci sayısı 2525 olup, bunun 1807'si normal öğretim, 718’i ikinci öğretim öğrencilerinden oluşmaktadır. Fakültemizde öğrenim; Ekim ve Şubat aylarında başlayıp Güz ve Bahar Yarıyıllarında 14 hafta olup, Yüksek lisans programı 4 yarıyıl, doktora programı ise 10 yarıyıldır. 

Kampüste bulunan Üniversite Bilgi İşlem Merkezi ve bölümlerdeki mikrobilgisayarlar ile araştırmalar için gerekli bilgisayar desteği sağlanmaktadır.

Fakültemiz 3 bloktan oluşmakta olup; A Blokda idari ve öğretim elemanları odaları, Ek Binada sınıf, öğretim elemanları ve öğrenci kantini, C Blokta sınıf, laboratuvar ve öğretim elemanları odalarından oluşmaktadır. Fakülte, 35.000 m2 kapalı alana sahiptir. Fakültede 1 anfi,  1 konferans salonu, 11 adet Fizik Lab. , 14 adet Araştırma 3 adet öğrenci Kimya Lab., 12 Biyoloji Lab., 6 adet Biyoteknoloji Lab., 1 adet Coğrafya Lab., 1 adet Bilgisayar Lab. ve bir adet kantin bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencilerimizin güncel bilgi, araştırma, analiz, yorum ve sunum yetenekleri geliştirilirken, kulüp faaliyetlerinde yer almaları, müzik, spor, tiyatro gibi sosyal ve sanatsal etkinliklere katılımları teşvik edilerek kişisel ve sosyal yeteneklerini geliştirme konusunda olanaklar sunulmaktadır.
Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020